2541 dage mellem trompetfesterne

Så vidt jeg kan se, på det mange skriver og fortæller så sætter de trom­pet­festen til at være den 1. dag i den 7. måned, og for­son­ings­dagen er den 10. dag i den 7. måned. Så vil der være 2541 dage mellem trom­pet­festerne og ikke 2540 dage, som Jerry Toney for­talte. Men det ændrer ikke ved, at det Jerry viser passer med antallet af dage.

Redigeret

Ja, jeg har lavet lidt om på siden her, fordi jeg nu endelig forstår, håber jeg. Du kan se det på min side “Trompetfesten“. Hvis jeg endelig har forstået det rigtigt, så kommer for­son­ings­dagen 9 dage efter trom­pet­festen, fordi det er den 10. dag i den 7. måned og trom­pet­festen er den 1. dag i den 7. måned og 10 – 1 = 9. Og derfor skal der så være 2541 dage mellem trom­pet­festerne.

Det Daniel fik at vide er sandt

Det Daniel fik at vide er sandt. Og jeg tror også, at det Jerry for­tæller, at Gud har vist ham, er sandt. Så jeg tror på, at det er sandt, at der skal være disse 2550 dage mellem trom­pet­festen, hvor Jesu henter sin brud og for­son­ings­dagen 7 år senere, hvor Jesus vil blive for­sonet med Israel og jøderne.

Gud har helt styr på det. Vi ved ikke den nøj­agtige dag, og derfor er det ikke så vigtigt, om det bliver den ene eller den anden dag Jesus kommer i forhold til, hvad vi for­venter. Det vig­tigste er, at Jesu kommer, og at vi er rede, og vi regnes værdige til at komme med. Se: “Værdig til at flygte væk“.

­Vær rede!­

Derfor er det så vigtigt, at vi har bedt vores him­melske Far om til­givelse for AL synd, OG vi har om­vendt os fra AL synd, dvs. at vi ikke læn­gere gør det, vi godt ved, der er synd i for­hold til Guds ord; OG også at vi har til­givet ALLE for ALT. Hvis vi ikke her tilgivet alle for alt, så vil Gud heller ikke tilgive os. Det står der i Guds ord. Find flere oplysninger om hvordan, fra min side “Vær rede!“.

Jerry Toney fortæller

Jerry Toney for­tæller om det i videoen her: Rap­ture 2022, at Feast of Trum­pets – fra d. 28. maj 2022, at i hen­hold til det Daniel fik at vide (Dan. 12), så skal der være 3 ½ år + 1290 dage mellem trom­pet­festen og for­son­ings­dagen 7 år senere. 3 ½ år af 30 dage er 1260 dage. 1260 + 1290 = 2550 dage i alt. Hvad er trom­pet­festen? Se også min side om “Trom­pet­fest – bort­ryk­kelse“. Hvornår er det trom­pet­fest og for­son­ings­dag? Se min side om “Efter­års­festerne“. Trom­pet­festen er på den 1. dag i den 7. måned og for­son­ings­dagen er den 10. dag i den 7. måned. Så vidt jeg har forstået.

Trompetfesterne

På siderne her: “Trom­pet­festen i 2022” og “Trom­pet­festen i 2029” kan du se Jerry Toney’ datoer for festerne. Når jeg har tjekket dato­erne fra trom­pet­festen til for­son­ings­dagen 7 år efter, så er der 2.540 dage fra trom­pet­festen i 2022 til trom­pet­festen i 2029. Jerry sætter ud fra the mazzaroth, som er Guds tids-ur, trom­pet­festerne til d. 28. september 2022 og d. 11. september 2029. Trom­pet­festen slutter ved synet af den første flig af ny­månen ved sol­ned­gang (ca. 18.30 lokal tid i Israel), så slutter dagen.

Derefter begynder den nye måned med den 1. dag i den 7. måned. Og deres nye år 5783 efter Adam begynder også. Det er Gud, der har sagt, de skal have disse numre. Hvilken måned de skulle kalde den første også videre.

Ingen kender dagen eller timen” på forhånd, da det ikke vides, om det bliver den ene eller den anden eller endda den tredje dag det sker. Det er disse dage, som ud­trykket “ingen kender dagen eller timen” refe­rerer til. Jerry fortæller, at der skal der være 2.540 dage mellem trom­pet­festerne. For at komme op på de 2.550 dage mellem trom­pet­festen og for­son­ings­dagen 7 år senere i hen­hold til Dan. 12. – Se antallet af dage mellem disse to trom­pet­fester i dags tælleren her:

Fortsættelsen følger på siden:

2550 dage fra trompetfesten til forsoningsdagen