2540 dage mellem trompetfesterne

Jeg kom til at tælle på fing­rene en dag, jeg lige skulle for­klare det med de “2550 dage fra trom­pet­festen til for­son­ingsdagen 7 år se­nere”. Derved fandt jeg ud af, at hvis de sætter trom­pet­festen til at være d. 1. dag i d. 7. måned, og for­son­ingsdagen er den 10. dag i d. 7. måned, så er der da 2541 dage mellem trom­pet­festerne og ikke 2540 dage, som Jerry Toney for­talte. Derfor har jeg redigeret siden her. Men smid ikke barnet ud med bade­vandet.

Redigeret

Ja, jeg har lavet lidt om på siden her, fordi jeg kom til at tælle på fin­g­rene. Og så er der noget, jeg sim­­pelthen ikke lige har kunnet finde ud af. Så vidt jeg har for­­stået så slutter de trom­­pet­­festen med det sidste lange basun­stød, som tegn på, at nu er festen slut. Men det er også tegn på, at nu kan de se den første flig af ny­månen på him­melen. Og nu begynder det nye år. De retter derefter datoen i for­hold til vestlige kalendere der­efter. Det står i artiklen her.

Det Daniel fik at vide er sandt

Det ændrer ikke ved, selv­føl­gelig er det sandt, det Daniel fik at vide. Og det ændrer heller ikke ved, at det er sandt, det Jerry for­tæller, at Gud har vist ham. Jeg tror på, at det er sandt, at der skal være disse 2550 dage mellem trom­pet­festen, hvor Jesu henter sin brud og for­son­ings­dagen 7 år senere, hvor Jesus vil blive for­sonet med Israel og jøderne.

Gud har helt styr på det, om vi ser én dag for­kert eller ej. Vi ved ikke den nøj­agtige dag, og derfor er det ikke så vigtigt, om det bliver den ene eller den anden dag Jesus kommer i forhold til, hvad vi for­venter. Det vig­tigste er, at Jesu kommer og at vi er rede og vi får lov at komme med.

­Vær rede!­

Derfor er det så vigtigt, at vi har bedt vores him­melske Far om til­givelse for AL synd, OG vi har om­vendt os fra AL synd, dvs. at vi ikke læn­gere gør det, vi godt ved, der er synd i for­hold til Guds ord; OG også at vi har til­givet ALLE for ALT. Hvis vi ikke her tilgivet alle for alt, så vil Gud heller ikke tilgive os. Det står der i Guds ord. Find flere oplysninger om hvordan, fra min side “Vær rede!“.

Fordi jeg ikke ved det

Fordi jeg ikke ved, hvilke datoer de sætter de dage til, som slutter med det sidste lange trom­pet­stød, der mar­kerer, at nu begynder det nye år, og den dag, der så be­gynder ved samme lejlighed; så ved jeg heller ikke, hvor mange dage, der er til for­son­ings­dagen. Om det så er 9 dage eller det er 10 dage.

Det jeg ved er, at trom­pet­festen sættes til den 1. dag i den 7. måned og for­son­ings­dagen til d. 10 dag i den 7. måned. 10 – 1 = 9. Det betyder så, at der måske skal være 2541 dage mellem trom­pet­festerne for at op­fylde det, Daniel fik at vide om de 2550 dage, fra disse sæl­somme ting begynder, til de ender.

Jerry Toney fortæller

Jerry Toney for­tæller om det i videoen her: Rap­ture 2022, at Feast of Trum­pets – fra d. 28. maj 2022, at i hen­hold til det Daniel fik at vide (Dan. 12), så skal der være 3 ½ år + 1290 dage mellem trom­pet­festen og for­son­ings­dagen 7 år senere. 3 ½ år af 30 dage er 1260 dage. 1260 + 1290 = 2550 dage i alt. Hvad er trom­pet­festen? Se min side om “Trom­pet­festen“. Hvornår er det trom­pet­fest og for­son­ings­dag? Se min side om “Efter­års­festerne“. Trom­pet­festen er d. 1. dag i den 7. måned og for­son­ingsdagen er d. 10. dag i den 7. måned. Så vidt jeg har forstået.

Trompetfesterne

På siderne her: “Trom­pet­festen i 2022” og “Trom­pet­festen i 2029” kan du se Jerry Toney’ datoer for festerne. Når jeg har tjekket dato­erne fra trom­pet­festen til for­son­ings­dagen 7 år efter, så er der 2.540 dage fra trom­pet­festen i 2022 til trom­pet­festen i 2029. Jerry sætter ud fra the mazzaroth, som er Guds tids-ur, trom­pet­festerne til d. 28. september 2022 og d. 11. september 2029. Trom­pet­festen slutter ved synet af den første flig af ny­månen ved sol­ned­gang, så slutter dagen.

Ingen kender dagen eller timen” på forhånd, da det ikke vides, om det bliver den ene eller den anden eller endda den tredje dag det sker. Det er disse dage, som ud­trykket “ingen kender dagen eller timen” refe­rerer til. Jerry fortæller, at der skal der være 2.540 dage mellem trom­pet­festerne. For at komme op på de 2.550 dage mellem trom­pet­festen og for­son­ings­dagen 7 år senere i hen­hold til Dan. 12. – Se antallet af dage mellem disse to trom­pet­fester i dags tælleren her:

Fortsættelsen følger på siden:

2550 dage fra trompetfesten til forsoningsdagen