444 profetiske nyheder – vaccinerne

Hjemmesiden – 444 prophecy news – har en funk­tion, som gør, at man kan få den oversat til dansk. Et stykke nede i højre side står der – Select Lan­guage – Der kan du vælge sprog. På siden ligger der mange pro­fe­tiske op­lys­­ninger.


Her er link til oplysninger om vaccinerne

En stor forgiftning

Kundskabsord“A Great Poisoning”: Word of Knowledge – 5. oktober 2021 – ANNO.DOMINI.144K – Til efter­tanke: Hvad er det for en stor for­­gift­­ning, som ville komme?

Symbolsk om hånd og pande

Vx DNA Change, Nephilim, Mark of the Beast, Eternal CondemnationVaccine DNA-for­an­dring, Nephilim, Dyrets mærke, evig for­døm­melse – 5. december 2021 – Dennis Cameron – Om den sym­­bolske betydning af hånd og pande. Mange skrift­steder til efter­tanke.

COVID-19 vacci­na­tioner betyder DØD!

COVID-19 vaccinations mean death! – Lagt ud d. 2. oktober 2020. – Drøm Esther Eagle fik d. 3. marts 2020. – Her kan du læse den profetiske drøm på dansk – COVID-19 vacci­na­tioner fører til DØD

Plandemiske advarsler

Plandemic warnings Part 3 – Lagt ud d. 27. december 2021 – E.W.M. – Inde­holder rigtig meget vigtig in­for­mation og har mange link til flere op­lys­ninger.

Dette er tiden

This is the Time! – Lagt ud d. 13. oktober 2021 – Ord Lynne Johnson fik d. 10. oktober 2021.

Levende væsen i vaccinerne

There is a living creature inside the vaccine. It is immortal. The “Hydra Vulgaris” – Der er et levende væsen inde i vac­cinen. Det er udød­eligt. “Hydra Vulgaris” – Lagt ud d. 5. oktober 2021. – Der ligger også en video.

Booster skuddet er den sidste fase af din for­vandling

The booster shot is the final phase of your trans­for­mation – Lagt ud d. 14. september 2021 – Sergio Peter Rodri­guez: Boostersprøjten er den sidste fase af din for­vand­ling. Jeg så et åbent syn af men­nesker, der har modtaget booster­sprøjten, og deres øjne for­vandler sig til kryb­dyr. Jeg så også, at vaccinen øger dit hormon­niveau. Din krop vil langsomt for­andre sig. Jeg hører også ordene gen-splejs­ning vil ændre dit DNA. De bruger gen­terapi. Jeg ved ikke meget om det. Jeg får synet, mens jeg beder.

Advarsel om næste pandemi og vaccinationer

2nd Warning of The Next Pandemic and Vacci­nations – 2. advarsel om den næste pan­demi og vacci­na­tioner – Sharlene Reimer – 10. marts 2021: “Der er en anden virus på vej – en virus, der ligner COVID, men den er værre, og mange men­nesker vil dø. Den vacci­nation, som du får nu, vil ikke hjælpe. Der vil blive frem­stillet flere vaccina­tioner, men tag dem ikke. De er en del af dyre­sy­stemet. Se tilbage på dine tidligere visi­oner, som jeg viste dig.” (De tidligere visi­oner er her: 239, 251, 253.)

Jeg forstod, at den næste pandemi vil pro­ducere den næste bølge af vacci­na­tioner, men det er ikke almin­delige vaccina­tioner. De er designet med kunstig intel­ligens og kemi­kalier, der med efter­følgende vaccina­tioner i sidste ende vil ændre DNA’et. Jeg spurgte Jesus, om dette er korrekt, og han svarede: “Ja, min datter.”

Hvad er budskabet? “Lyt til min advarsel! Se, jeg har fortalt jer det på forhånd. Jeg bruger ulykker til at bringe folk tilbage til mig. Omvend dig og vend tilbage til mig! Frygt ikke. Bliv i mig og jeg i jer, og I vil få fred.”

Græshopper fra Helvedes afgrund

Locusts From the Pit of Hell – 5. oktober 2021 – Norman Gauthier ph.d. – Om mor­genen den 28. sep­tember 2021, efter flere dages intens bøn, begyndte Hellig­ånden at åben­bare ikke kun den fysiske, men også den åndelige betydning af en video, som jeg havde set af et – Inter­­view med dr. Carrie Madej, og han opfor­drede mig til at dele det, der blev vist. – Græshopper fra Helvedes afgrund

Kritisk information om COVID-vaccine

Critical COVID Vaccine Infor­mation – 11. november 2021 – Joy in the life – Der er rigtig mange link ud fra denne side.