444 profetiske nyheder

På den engelske hjemme­side – 444 prophecy news – ligger der mange pro­fetiske op­lys­ninger. Den har en funktion, som gør, at man kan få den oversat til dansk. Et stykke nede i højre side står der – Select Language – Der kan du vælge sprog. – Jeg har nogle gange skrevet nogle kom­men­tarer i disse klammer [ . . . ] – Her er link til siden –

444 profetiske nyheder – vaccinerne


Brudgommen kommer

The two wedding ringsDe to bryllupsringe – Lagt ud d. 11. oktober 2021 – Daniel MasikaDe to bryl­lups­ringe

I’m coming, I’m coming – Jeg kommer, jeg kommer – Lagt ud d. 12. november 2021 – Daniel Masika 

Blodet

Blood PlagueBlodpest – Lagt ud d. 1. februar 2022 – Birdee

Guds store træk

My big move – Mit store træk – Lagt ud d. 1. november 2021 – Julie Whedbee

Beskyttelsens Ark

Don’t be left out of the Ark of protection. You hold the key – Bliv ikke ude­lukket fra beskyt­telsens Ark. Du har nøglen – Lagt ud d. 23. november 2021 – Alle knæ skal bøje sig

Bedrageri

Do Not Follow DeceptionFølg ikke bedrag! – Lagt ud d. 23. oktober 2021 – Lynne Johnson 

This Deception has Long been PlannedDette bedrag har længe været planlagt – Lagt ud d. 6. november 2021 – Lynne Johnson – 

Do You Not Believe?Tror du ikke? – Lagt ud d. 5. november 2021 – Lynne Johnson – Tror du ikke?

It will be Very CompellingDet vil være meget over­be­vis­ende – Lagt ud d. 12. november 2021 – Lynne Johnson – Vær for­beredt på, at de kommer ‘for­klædt’ som rum­væsener, der har ‘sået’ jorden for tusinder af år siden og nu er her for at ‘hjælpe’ men­neske­heden.

A False Pre-Rapture Deception – Et falsk bedrag før bort­ryk­kelsen – 29. oktober 2021 – Pastor Jose David – El Salvador –

Lucifers mærke

Yes. It’s The Mark of Lucifer = Satan The Beast – Lagt ud d. 22. oktober 2021 – Michelle Kat­herine OrtsJa, det er Lucifers mærke = Satan & Dyret

Hold jer væk fra lejrene!

Heed My Words of Warning – Lagt ud d. 25. sep­tember 2021 – Lynne Johnson: – Husk også, at ingen, der er berørt af denne dom i form af tab af hjem og lig­nende, skal gå på nogen stats­lige krise­centre eller lejre. – Hold jer væk fra lejrene!

Om fremtiden

Do not be afraid – The time of transition is upon usVær ikke bange – Over­gangs­tiden er over os – Lagt ud d. 20. oktober 2021 – My hiding place

There Will Be no WarningDer vil ikke være nogen ad­varsel – Lagt ud d. 10. november 2021 – Lynne Johnson – 

The crazy walkDen vanvittige tur – Lagt ud d. 27. september 2021 – Avidan 

Don’t wait until you’re ready to repent! The Antichrist is soon revealedVent ikke med at om­vende dig, indtil du er klar! Anti­krist bliver snart af­sløret! – Lagt ud d. 9. oktober 2021 – Tjeneste­pige for den Højeste – [Hun mener, bruden skal være her under den stor trængsel. Det, håber jeg ikke, er sandt. – Men det er om at om­vende sig fra al synd og til­give alle. Det er en fejlfri brud, der bliver hentet.]

I AM Will Not Allow the Evil One Full controlJEG ER vil ikke til­lade at den onde får fuld kon­trol – Lagt ud d. 8. december 2021 – Lynne Johnson

Fødevarekrise

Whoa! The day the Messiah came! – Whoa! Den dag, hvor Messias kom! – Lagt ud d. 2. december 2021- Avidan – Den første besked: Hver plage / virus­mu­tation er ad­varsler. Jo stærkere plage, virus mu­terer. Jo højere er ad­vars­lerne. Ad­varsler til nati­onerne og ver­dens folk om at om­vende sig. Om­vend jer! Om­vend dig! – De foku­serer på det for­kerte. Den fryg­telige dommens plage kommer. Den vil være luft­båren og mere dødelig. Mine børn, priserne på mad vil snart stige. Omvend jer!

Se – Fødevarekrise er varslet

Hvem kommer med?

Like the ten virgins in Matthew 25 – Som de ti jomfruer i Mattæus 25 – november 2021 – Ghana vagtmand

Hydra vulgaris

Locusts From the Pit of HellGræshopper fra helvedes afgrund – 5. oktober 2021 – Norman Gauthier ph.d. –

Hydra: The image of the Beast? – Hydra: Dyrets billede? – Lagt ud d. 13. oktober 2021 – Marlena Elizabeth 


Næste side er der en masse forskelligt, der bare lige er gemt til senere. – Forskelligt