Årstal fra skabelsen og frem

Mark Biltz er god til at fortælle og vise, hvornår hvad skete.

De først år

I dette afsnit er alle år, hvor intet andet er nævn A.M. Hvis du har brug for at se, hvad det betyder, kan du finde svaret her: El Shad­dai – mini­ste­riet. Der menes efter skabelsen af Adam.

Skabelsen er 1. år i Guds tid. Det er 3.761 år før vores tids­regning.
Syndfloden er i 1656 = 2105 f.Kr.
Abraham blev født i 1948.
Abraham modtog løftet, da han var 75 år. Det er i 2023.
Moses tog Israelitterne ud af ørkenen i 2453.
Exodus var i 2453 = 1308 f.Kr.
David blev konge i 2889.
Templets funda­ment blev lagt i 2933 = 828 f.Kr.
Templet blev indviet i 2941 (som var et jubelår).
Rom blev grundlagt (ca. 70 år efter templets fundament blev lagt) i 753 f.Kr.
Templet blev ødelagt d. 9. Av i 3361 = 587 BC (36:18).
Julius Clsar begynder på en ka­lender 78 år efter Roms grund­læggelse.
Messias blev født i 3757 (5:23).

I det andet århun­drede be­sluttede en jødisk rab­biner at ska­belsen var i 3761 f.Kr.

Nogle mener at templet blev ødelagt 586 f.Kr.

Nogle af årstal­lene er fra denne: 6000 years of history on 1 page6000 års hi­storie på én side, som kommer herfra. Og resten er herfra: High­­light: “The jubilee year; it’s all lining up for the end!” (he meant Elul 25, not Sept. 25)