Abekopper

Så begynder der at komme mel­dinger om abe­kopper fra me­dierne. Men de for­tæller nok ikke at det er WEF næste plan­lagte pan­demi.

Hvis du kan forstå engelsk, så kan du se/høre denne video – Caught Red Handed Planning Mon­keypox Pandemic – Taget på fersk gerning med plan­lægning af abe­kopper pan­demi: BOOM! Folke­sund­heds­mafiaen er blevet taget på fersk gerning i at plan­lægge endnu et “udbrud”, som de kan terro­risere offent­lig­heden med og tjene penge på. Første halvdel [af videoen] er en gen­nem­gang af kopper gennem årene, og anden halvdel er BOOM!

Monkeypox – abekopper

Sygdommen: Abe­kopper/abe­skold­kopper ligner meget almin­delige former for kopper. De virus, der for­år­sager de to syg­domme, er beslægtede, og vac­ci­nation mod kopper be­skytter også mod abe­kopper. Frem­komsten af kopper betyder ikke, at kopper, som er blevet ud­ryddet, er ved at dukke op igen. ()