Advarsler til dig – fra mig

Denne side “DIVOC AI = COVID-19” har jeg ikke skrevet, men jeg tror det er sandt. Ved du, hvad det kan betyde?


Indledning

Ellers har jeg på denne side lagt link til de sider, jeg har skrevet som ad­varsler til men­nesker. I håb om at andre også må blive i stand til at se og forstå disse ting. Det er så vigtigt, for vi er alle i risiko­gruppe for at kunne blive be­draget, men der er dog ting vi kan gøre for at mini­mere den risiko. Vi bør ikke have høje tanker om os selv, så vi tænker eller siger: “Selv­følgelig bliver jeg ikke bedraget”. Vi må klynge os til vores him­melske Far, og holde os til ham og altid søge ham for lys og åben­baring. Alle andre men­nesker risi­kerer også at blive be­draget.

Stol ikke på andre men­nes­kers vur­de­ringer. – Og vær ikke for stolt til at erkende og omvende dig, om du har taget fejl. Gud står de stolte imod, men de ydmyge giver han nåde.


Kort tid tilbage

Til hvad? Til “Jesu brud skal hentes“, se den gerne med alle dens under­sider. “Vær rede!” Er du “Klar til afgang?” – Det blev ikke til trom­pet­festen i 2022, men jeg tror, at det er rigtigt, at vi har kort tid tilbage på denne jord. Hvis vi altså har taget imod Jesus som frelser OG har omvendt os fra AL synd OG har til­givet ALLE for ALT. Og lever i den ret­fær­dighed, som Gud har givet os.

Noget STORT vil  ske” og jeg tror, at det er ind­førslen af NWO, The Great Reaset, og dermed også “Den store trængsel“. Mark Biltz for­tæller, at “Bort­ryk­kelsen kommer før den store trængsel” se også “Den store trængsel – Mark Biltz“. Og jeg tror også at det er rigtigt, at Jesus vil komme til en trom­pet­fest.

Vi lever i adskillelsens tid. Har du valgt side i tide? For ingen kan tjene to herrer. Vi går på en farlig vej!omvend dig i tide! For ingen kender dagen eller timen, og ned­tæl­lingen er begyndt, for mys­teriet er af­sløret. Når de siger: “Fred og ingen fare“; hvad sker der så? “Trom­pet­fest – bort­rykkelse“. Den vil ske, som en tyv om natten, for dem, som lever i mørke. Se også denne sam­men­lig­ning.

Ved du hvad, der kan skille fra Gud? Se også min sam­men­kæd­ningen. Ved du, hvad det vil sige at om­vende sig?


Se – forstå – handl

Hvem kan se det og forstå det? Hvem vil handle i over­ens­stem­melse med, hvad der er Fars vilje? I stedet for at gøre, hvad der er nem­mest her og nu. Hvad vælger du at tro på? Sand­heden eller løgnen? Hvad er sand­heden? Er du i stand til at be­dømme det? Har du sat din lid til andres be­døm­melse? Så kan du være i en meget farlig situ­a­tion.

Er du bedraget? – Tro du på løgn og bedrag? Troen kommer jo af det, der høres. Så det er absolut ikke lige­­gyl­digt, hvad det er du fylder dig med. Kan du stadig tænke selv? Eller er du ved at blive en “pape­­gøje”? Pape­­gøjer siger bare det videre, de selv har hørt. Er du en slave? Hvem er du så en slave af? Er det Jesus og Guds ord du retter dig efter og adlyder? Eller er det Dyret­ du adlyder? Dyrets system er i færd med at blive indført.

Der er onde planer, hvor ond­skaben tager over­hånd også – finan­sielt sam­men­brud. – Der er be­drageri. Ved du, hvad de bruger til at bedrage med? – COVID-19 – Hvor står det? Se om far­maci. Ja, mine øjne lyver ikke. De bruger frygt­kam­pagner. Hvorfor? For at mærke mennesker i den gode krise. – Hvem ejer dig? Ved ud det? Er du stadig et men­neske? Har du Guds navn i dit DNA? Eller er du i færd med en om­skab­else i dyret billede? For nogen kalder men­nesker – hack­bare dyr. Er du klar over at:

– Dyret er her!

Ja, det er så min kon­klu­sion. Du kan selv se og høre efter, og se om du kan bort­for­klare den. Her er: Dyret – oversigtDyrets mærke – vidnerJerry Toney – Dyrets mærke – Dyrets tal – 600 60 6 – Lampens lys og brudens røst. Har du lys i lampen? Få åben­bar­ingen om Åben­bar­ingen.

Til de COVID-19 vaccineredeImmunforsvaret undertrykkes

Ingen menneskerettigheder – Er du stadig et menneske?
Omicron – Hvad kan omikron henvise til?
Transhumanisme – Er du i færd med at blive omskabt?
Gud-genet – VMAT2 genet – Kan dit gud-gen blokeres?
Manipulation af corona-virus – via humaniserede mus –

Mærke – Det græske ord betydning.

COVID’ oprin­delseCOVID-19 vac­ciner inde­holderFarmaci – lægemidlerSet efter COVID-19 vac­ci­nationMagne­tismeGrafenoxid i Pfizers COVID-19 vaccineFundet i COVID-19 vaccinerHydra vulgarisCOVID-19 vacciner er det dyrets mærke?LuciferaseCOVID-19 vac­ciner og dyrets . . .MRNA-vaccine – opera­tiv­systemDen virkelige Anthony FauciOndskab på højeste niveauKaren Kingston – gift i COVID-19 vac­ci­nerne

Der er kun to køn – Sådan er det. Men­nesker kan være nogle tåber, nogle tror, at de er klogere end Gud.

Til – Krig mellem det gode og det ondeSpørgs­mål til – Krig mellem det gode og det onde – Svar til spørgs­målene til – Krig mellem det gode og det onde

Forståelse af Guds ordGud er altid enig med sig selvHar du forstået alvoren? – Har du – Kær­lighed til sandheden? – Lever du i – Guds nådeVær Guds efter­lignere – Guds frel­sende nådeGuds op­drag­ende nådeTro og ger­ninger – Under­ordn jer under lederneIndsat af Gud?Hovsa! – Ironi eller for­klaring?

Mark Biltz – oversigt
Jaco Prinsloo – oversigt
Jerry Toney – oversigt

Fødevarekrise er varslet
Empati eller sympati
Servant of Elohiym
Vigtige advarsler! – 


Tjekket tilbage til d. 26. august 2021