AstraZeneca vaccinen


Alle de såkaldte COVID-19 vacciner er livsfarlige


Her er en beretning om en 39-årig kvinde, britisk statsborger, som dør efter en Astra­Zeneca vac­­cination. – Artiklen er fra . Du kan selv læse artiklen her, om du har lyst. (Men den er på engelsk.) – Herunder er et lille uddrag fra artiklen:

Stephanie Dubois

Det er Stephanie Dubois havde boet i Tsada, Paphos i de sidste fem måneder. – En britisk statsborger, der blev indlagt på hospitalet i Nicosia til en trombotisk episode efter at have modtaget AstraZeneca corona­virus-vaccinen, er død, sagde en sund­heds­med­arbejder mandag. – Sundhedsmyndigheder har ikke afsløret kvindens navn, men en nær ven af ​​den døde kvinde har bekræftet over for Cyprus Mail, at det var den britiskfødte model Stephanie Dubois 39, der havde boet i Tsada, Paphos i de sidste fem måneder.

Dubois postede på Facebook: ”Måske har jeg en langvarig reaktion på min Covid jab i sidste uge,” da hun første gang gik til hos­pitalet den 14. maj. Hun var blevet ført til Nicosia almin­delige hospital til be­handling efter at have mod­taget den første dosis af vac­ci­na­tionen den 6. maj i Paphos. Hun siges at have haft nogen under­liggende sund­heds­mæssige problemer. ”Jeg er helt drænet, ingen energi, og hele min krop gør ondt med ømme og svage led,” sagde Dubois.

Det er forstået, at hun fik hjerne­blødning og var i koma, før hun døde lørdag efter­middag. Sund­heds­mini­steriet har ikke kom­menteret. – Hendes hel­breds­journal og detaljer om hendes hos­pitals­ophold er sendt til Det Europæiske Læge­mid­del­agentur, som vil under­søge, om hendes død var relateret til Astra­Zeneca-vaccinen.

Ifølge Charilaou, efter at den 39-årige kvinde døde, tages der skridt til at donere hendes organer.