At underordne sig Guds ord

Hvad vil det sige at underordne sig Guds ord? Det betyder at give Guds ord ret og leve efter det. Guds ord er sandhed! Så vi må tro på og handle i overensstemmelse med Guds ord.

Guds ord er ikke myter

Jeg har hørt flere mennesker omtale ting i Guds ord som myter. Myter er jo, så vidt jeg kan finde frem til, opdigtede fortællinger på linje med eventyr og fabler. Mennesker, som kalder beretninger i Guds ord for myter, siger jo så, at de tror ikke på det. Man kan ikke sige, at man tror på Gud og Guds ord, og samtidig sige at beretninger i Guds ord er myter.

Og så er det for den sags skyld ligegyldigt, hvilken beretning det er. Mange tror ikke på ska­bel­ses­be­ret­ning­en. Mennesker, som kalde sig kristne, kan finde på at kalde Guds ska­bel­ses­be­ret­ning for en myte. At være en kristen i bibelsk forstand indbefatter at un­der­ord­ne sig Kristus og dermed give Guds ord ret.

Jesus er Guds ord 

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Sådan læser vi i Johs. 1.1. Senere læser vi, at det er Guds enbårne Søn, som er Ordet. Jesus er Guds ord. At sige at man tror på Jesus og samtidig sige, at noget i Guds ord er myter, så er man tvesindet. Hvis man ikke tror på ALT i Guds ord som værende Guds ord, og det er sandhed, så tror man altså ikke på Jesus, for Jesus er Guds ord. At tro på Jesus er at tro på Guds skrevne ord som værende sandhed. Og det er alt i Guds ord.


Tror du ikke på, at alt i Guds ord er sandt, så tror du ikke på Jesus!


Jeg tror, at der er nogle, som læser dette, som absolut ikke vil give mig ret i det. Nogle bliver måske forargede. For de tror så sandelig på Jesus. Men der er ting i Guds ord, som de ikke vil tro på. Mange tror på evo­lu­ti­ons­læ­ren. Mon de egentlig har sat sig ind i, hvad det er, de siger, at de tror på. For det, de tror på, kan slet ikke lade sig gøre. Det er en myte, for det er opdigtet og en livlig fantasi. Desuden gør evolutionlæren jo mennesker til dyr. Hvorfor? Fordi mennesker vil have lov at opføre sig, som det passer dem. Og det indbefatter at slå de ufødte børn ihjel.

Underordne sig Guds ord

At underordne sig Guds ord er at: Være enig med Guds ord. Tale som Guds ord. Leve efter Guds ord. Omvende sig fra synd, når Gud åbenbarer det. Ja, jeg må sige, at den bedste måde at være underordnet Gud på, er ved at få kødet aflivet og leve ud fra vores ånd. Vi må omvende os fra det oprør, at selv ville bestemme over vore liv. Vi må få ånden på tronen i vore liv og leve ud fra vort “sande jeg“, som er vores genfødte ånd. Når vi gør det, så er vi igen kommet i den rigtige position i forhold til Gud. Så må vi vælge at adlyde ham, når han viser os nogle ting, vi skal gøre eller ikke gøre.

Når Gud åbenbarer

Når Gud åbenbarer at noget er synd, så kan han gøre det gennem sit skrevne ord, Bibelen. Gud kan åbenbare det gennem Hel­lig­ånd­en, der taler ind i en situation og peger på nogle ting i vore liv. Men Gud kan også gøre det gennem andre men­nes­ker. Her er det meget vigtigt, at vi ikke er stolte og ikke vil høre. Det er Gud, som be­stem­mer, hvordan han vil vise os nogle ting. Det er ikke os, som kan be­stem­me, hvordan han skal gøre det.