Bedrage med store tegn og undere


Thi falske Mes­sias’er og falske profeter skal fremstå og gøre store tegn og undere for, om det er muligt, at føre endog de ud­valgte vild.
Se, jeg har sagt jer det forud.

Matt. 24.24-25


Pas på!

Jesus har advaret, og han siger endda, at han har sagt det forud. Altså har vi ingen und­skyld­ninger for ikke at være ad­varet. Men der vil altså komme falske mes­sias’er  og falske pro­­feter. Og de vil for­søge at føre selv de udvalgte vild. Endda med store tegn og undere. Så pas på!

Hvem bedrager?

Hvem vil gøre store tegn og undere? Jesus gjorde mange undere, men i ende­tiden vil der komme falske mes­sias’er og falske pro­feter. Og de vil gøre store tegn og undere. Eller oversat fra græsk: For falske mes­sias’er og falske pro­feter vil op­rejses, og de vil give om­fat­tende tegn/­mærker, og over­ras­kelser, . . . .

Hvem kan de falske messias’er og falske profeter være? Se mere her: “Falske salvede frelsere” & “Falske profeter“. De vil bedrage med store tegn og undere. Se hvad tegn kan betyde: “Tegn, mirakler og mærker“.

Det græske ord betydning

Det græske ord oversat tegn er: 4592 – σημεῖον, ≈ sémeion: et tegn; bruges om: et tegn, et mirakel, en indi­kation, et mærke, et symbol. Hovsa! Tegn, mirakel, indikation, mærke og symbol. Se, hvad ordene betyder. – & – 5059 – τέρας ≈ teras: et under, et mirakel; bruges om: et under, et tegn, en der frem­kalder over­ras­kelse.

4592 – σημεῖον, ≈ sémeion: et tegn; bruges om: et tegn, et mirakel, en indi­kation, et mærke, et symbol. Hovsa! Tegn, mirakel, indikation, mærke og symbol. Se, hvad ordene betyder. – & – 5059 – τέρας ≈ teras: et under, et mirakel; bruges om: et under, et tegn, en der frem­kalder over­ras­kelse.

Advarsel til endetiden

Ja, det er en advarsel til endetiden Jesus kommer med her. Så da vi lever i ende­tiden nu, så vil det ab­solut være klogt at finde ud af, hvad denne ad­varsel kan betyde. Nogle gange be­tyder det skrevne ikke lige det, som ville være mest na­tur­ligt at tro. Vi læser og forstår jo ud fra, hvad vi har af for­ud­viden.

Jeg synes faktisk, at det er bemær­kel­ses­værdig, at det græske ord, som er brugt og oversat til tegn også bruges om et tegn som mærke. Så tænker jeg jo på det mærke, mennesker får, efter deres valg af COVID-19 vaccination. “Mærkede mennesker“.