Bibelkoden om Tisha B’Av


Dynamis 333 har lagt denne engelske video ud (16:02) d. 3. august 2022, om hvad bibel­koden viser om Tisha B’Av. Hvis du har behov for at få danske under­tekster på, kan du se, hvordan du kan gøre her.

Bibelkoden er selv­føl­gelig på hebraisk. Nogen har så fundet det og oversat det til eng­elsk.

Bibelkoden viser

Du kan se på videoen at “Dynamis” viser føl­gende: Der står mes­sias med rød og med lilla, altså to steder i teksten. + Der står Tisha B’Av, som er den 9. dag i av-må­ned (i år er det d. 6.-7. au­gust 2022). + Der står året 5782 (som be­gyndte d. 7. sep­tember 2021 og varer til d. 25. sep­tember 2022). + Repent = om­vende sig. – De 2 steder, der står messias, er bundet sammen med Tisha B’Av.

Dynamis’ udlægning

“Dynamis” kommer så med sin ud­læg­ning. Den må du selv høre, om du vil.

Årsskiftet

Jeg er ikke helt sikker på at dato­erne for året 5782 er helt rigtige, for nytår fejres til trom­pet­festen. Trom­pet­festen kaldes også Rosh Has­hanah, den be­gynder den 25. sep­tember 2022 ved sol­ned­gang og slutter ved mørkets frem­brud den 27. september 2022. Inden for dette tidsrum be­gynder deres nytår. Her kan du læse mere om deres nytår Rosh Has­hanah.

Mine tanker

Vi får se hvad der sker Tisha B’Av, det er i tids­rummet fra solnedgang i Israel d. 6. au­gust indtil sol­ned­gang i Israel d. 7. august 2022. Sker der noget med øde­læg­gelse, så peger det endnu mere hen på trom­pet­festen i år med hensyn til Jesu gen­komst.

Det er i hvert fald endnu et kald til om­ven­delse fra AL synd. Og op­mærk­som­heden rettes mod Messias og Tisha B’Av i år 2022. Tisha B’Av er en sørge­dag i Israel.


Her kan du se mere om – Den tristeste dag i jødernes historie