Tilbageknappen

Tilbageknappen, som jeg hen­viser til, er den pil < som er i øverste venstre hjørne af skærmen i 2. linje. Det er den i hvert fald på min com­puter. Jeg ved ikke, hvordan andre en­heder fun­gerer.

Når du klikker på til­bage­knappen, kommer du tilbage til den side, du kom fra, og til det sted, hvor du var.