Budskaber fra Moses Hansen

Herunder er link til nogle budskaber, som Moses Hansen har bragt på sin facebookside. De ligger også på hjemmesiden: “Set med Ørne­blik­ket”.

Kuren mod frygt er viden  ~ 8. nov. 2019


Johannes’ Åbenbaring

Moses Hansen har nogle ud­send­elser liggende på nettet om endetiden.

De 7 segldomme i Åbenbaringen  ~ fra d. 1. nov. 2019

Når der blæses i de 7 trompeter  ~ fra d. 3. nov. 2019

De sidst 7 af 21 domshandlinger over jorden  ~ fra d. 5. nov. 2019

Alt sker i hast  ~ fra d. 10. nov. 2019

Om Israel

Kommer der aldrig fred på denne jord?  ~ fra d. 13. nov. 2019

Andre emner

Ikke kristen kultur – men Kristus!  ~ fra d. 14. nov. 2019


Min kommentar

Jeg tør ikke udtale mig om, om Moses har ret i det, han her for­tæller. Der står selv­føl­gelig det i Guds ord, som der står, men nogle men­nesker forstår det rigtigt og andre men­nesker forstår det ikke rigtigt. På grund af nogle ting Moses har sagt an­gående COVID-19 vac­ci­nerne, så kan jeg ikke læn­gere an­befale al hans under­visning.