CBN News – nyheder

CBN News på YouTube: CBN News er en inter­na­tional, non­profit ny­heds­or­ga­ni­sa­tion, der leverer pro­grammer 24 timer i døgnet via kabel, satellit og internet. CBN News til­byder dagens ny­heds­over­skrifter og histo­rier, der på­virker det glo­bale kristne fæl­les­skab. Fordi sand­heden betyder noget™ ().

Andre kanaler

CBN – The Christian Broad­casting

Nyheder

23-09-2023 – Is AI the New God? One Author Thinks so – Er AI den nye Gud? Det mener en for­fatter (6:58): “De leger med ilden.” Hvordan kun­stig intel­ligens er ved at blive den nye Gud. Joe Allen, forfatter til “Dark Aeon”, slår alarm over de hurtige frem­skridt inden for kunstig intel­li­gens, viden­skab og trans­hu­ma­nisme.

Blæs i sofaren

Sounding the Shofar, a Call to Repentance before Israel’s Fall Feasts – Blæs i sho­faren, en op­for­dring til om­ven­delse før Israels efter­års­fester (3:48) – Du kan også læse be­ret­ningen her. De skriver at dette om Rosh Ha­Shanah op­rin­deligt blev lavet i 2016. Se: “Blæs­ning i sho­faren – op­for­dring til om­ven­delse“.