Citater af Klaus Schwab

Her er et par citater af Klaus Schwab, med link til siderne, hvor jeg har taget dem fra.

Citaterne

I 2016 sagde Klaus Schwab i et interview noget meget mær­keligt. Han sagde, at inden for 10 år, i 2026, vil hvert eneste men­neske være mærket med en di­gital iden­ti­fi­kator. Hvad betyder det, og hvorfor? – Læs mere på min side – Planen om at mærke os – Hvad er den virkelige dagsorden?

Klaus Schwab: “Et af kende­teg­nene ved den fjerde indu­stri­elle revo­lution er, at den ændrer ikke, hvad vi gør, den ændrer os. Denne tvungne indu­strielle revo­lution er ander­ledes, den ændrer ikke, hvad vi gør, den ændrer os, hvis vi tager en gene­tisk redi­gering. For at tage et eksempel. Det er os, der ændrer os, og det har selv­følgelig en stor ind­fly­delse på vores iden­titet.” – Er Klaus Schwab den farligste mand i verden?