Corona-frygt

Der findes så meget corona-frygt i dag, så det er helt skræm­mende. Men­nesker er bange for en syg­dom, som ikke er mere dødelig end in­flu­enza. Reger­ingen tvinger med frygt-kam­pagner, mis­in­for­mation og trusler be­folk­ningen til at gør mange ting, som er direkte sund­heds­skadelig både for ånd, sjæl og legeme. Det er virkelig sygt!

Omsorgssvigt?

En mor spørger, om det er om­sorgs­svigt at hendes 1½ årige datter ikke fik sin efter­mid­dags­mad i den in­sti­tution, hvor hun blev passet? Pigen kunne ikke selv åbne sin mad, og per­so­nalet ville ikke hjælpe hende, så barnet måtte sidde og se på, at alle de andre spiste, og kunne ikke selv få noget at spise, da hun kæmpede for at åbne sin mad­pakke. P.g.a. sindsyge corona-an­be­falinger, som per­sonalet altså valgte at følge.

Det er den måde vores om­­sorgs­­fulde børne-stats­­minister be­­handler børn i dag. Læs selv morens ord på facebook fra d. 7. april 2021. Der er mange børn der lider p.g.a. nogle voksnes corona-frygt-syge. Og hvad med alle de børn, som de over­taler eller tvinger til test­ning!