Corona-vacciner

Dette er meget vigtigt! – Hvis du elsker dig selv og andre, så læs dette, før du tager nogen beslutning om at tage en corona-vaccine.

– Det er alvor det her! –

Advarsler!

Herunder har jeg skrevet flere af de advarsler, jeg har fundet på nettet. Det er mennesker, som har forstand på tingene, der udtaler sig.


STOP den corona-vaccination!

OOC har d. 2. feb. 2021 sendt et brev til både stats­minis­teren og sund­heds­minis­teren, om at corona vacci­na­tio­nerne i Danmark om­gående må stoppes. De mRNA-vacciner er gen­terapi. De er ikke testet viden­skabeligt, og de er meget farlige. Læs artiklen: “OOC kræver at Stats­minis­teren og Sund­heds­minis­teren stopper med corona vacci­natio­nerne” hos Danmarks Frie Fjern­syn her.


Ny vaccine farligere end virus

En af verdens førende forskere indenfor immun­ologi siger, at den vaccine mod corona er frygtelig frygtelig farlig. Søren Vente­godt for­tæller det i denne video. Det er over­hovedet ikke nogen vaccine, det er gen­tek­nologi. Det er ikke muligt at dyrke corona-virus, der kan ikke frem­skaffes dødt materiale og sprøjte ind. Derfor er indu­strien, der frem­stiller læge­midler, kommet med en anden måde at gøre tingene på – gen­terapi (3:44).

I dyreforsøg har gen­tera­pien vist sig at gøre syg­domme endnu værre. Forskerne siger, at corona kan blive til en super­farlig sygdom med den gen­terapi. Vaccinerne kan faktisk forstærke COVID-19 frem for at beskytte mod den. Hør selv Søren fortælle det i udsendelsen på dkdox.tv fra d. 27. dec. 2020. Den varer ca. 29 min.:

Ny vaccine farligere end virus


Dødsensfarlige mRNA-vacciner

Dolores Cahill har en ph.d. og er mole­kylær­biolog og im­mu­nolog. Hun for­tæller i denne ud­sendels på dkdox.tv om, hvorfor disse mRNA-vacciner er så dødsens farlige. Og hun for­tæller hvor­dan, men­nesker kan styrke deres im­mun­for­svar til at modstå virus og influenza inkl. corona-virus. Update ud­sen­delsen er lagt ud d. 8. marts 2021, og den varer 25 min. Der er danske under­tekster på.

Dødsensfarlige mRNA-vacciner


Livsvigtig information

Ejvind Lauridsen Acephali har delt et indslag på sin face­book­side d. 15. marts 2021. Den inde­holder livs­vigtig in­for­mation. Derfor over­skriften. Han skriver, at det bliver det vig­tigste indslag, han nogen­sinde har delt. 

Tikkende virusmutationsfabrik


Eksperimentelle vacciner

Her er en udsendelse mere med Søren Ventegodt om corona­virus og corona-vacciner, ud fra hvordan vores immun­system virker. Det er altså grund­læggende op­lys­ninger for at kunne forstå, hvorfor for­skerne ad­varer så kraftigt imod de eks­peri­men­telle corona-vacciner. Udsendelsen på dkdox.tv er fra d. 11. jan. 2021 og varer 22 min.:

Ventegodt om corona-vacciner

Her er infor­mation fra videoen –

Hvad Søren fortæller


Skamløse eksperiment med befolkningen

Kirstine Høj har en samtale med Niels Harrit, som er lektor i kemi. De snakker om PCR-testen, m-RNA-vac­ci­nerne, m.m. – Det er så vigtig in­for­mation. – Læs første del fra d. 15. februar 2021 og anden del fra d. 15. marts 2021 her:

Skamløse eksperiment med befolkningen – 1. del

Skamløse eksperiment med befolkningen – 2. del


Åbent brev fra Mette Kenfelt

Alarmerende mange corona relaterede døds­fald. 1.024 døds­fald på blot 6 uger. Sådan skriver Rikke Hauge på facebook d. 17. feb. 2021: TAK til Mette Kenfelt for sit utræt­te­lige op­lys­nings­arbejde, der jo ret beset burde være fore­taget af vores myn­dig­heder selv. – Så følger der et åbent brev til de danske sund­heds­myn­dig­heder, sund­heds­minis­teren og de sund­heds­poli­tiske ord­førere d. 16. februar 2021 fra Mette Kenfelt. Læs selv brevet på facebook, det er meget vigtigt indhold: 

Åbent brev fra Mette Kenfelt


Corona-vaccinen er russisk roulette

Sådan skriver epidemiologist  Sesilje Bondo Petersen. – Hvad er russisk roulette? Russisk rou­lette er et hasard­­spil, hvor del­­tagerne sætter livet som indsats. Det er virkelig stærke ord, men jeg tror faktisk også, at der skal råbes højt for at vække en del danskere. Corona-vaccinerne er ikke vacciner i teoretisk for­stand, det er gen­terapi.

Corona-virus har det officielle navn SARS-CoV-2. Vacciner mod SARS-CoV-1 blev trukket tilbage pga. vold­somme bivirkninger. Nogle af de vacci­nerede døde sim­pelthen, fordi kroppens immun­for­svar gik amok. I test­forsøgene med vacciner mod SARS-CoV-2 har de ikke engang under­søgt om test­per­sonerne er immune mod at blive smittede med corona-virus.  De ved faktisk ikke, om vaccinen for­hindrer smitte med SARS-CoV-2. – Læs endelig hele Sesilje Bondo Petersens artikel her:

Corona-vaccinen er russisk roulette


Effektiv vaccine mod corona-virus er ikke realistisk

Sådan skriver Helsekonsulenten i deres nyhedsmail fra d. 31. maj 2020. Dr. Judy Mikovits fortæller om corona-virus i doku­mentaren “Plandemic”. Hun er en erfaren virus-forsker. Og hun siger: “Der findes ingen effektiv vaccine mod RNA-virus. Corona er en RNA-virus. Man skal ikke forvente, at de vacciner, som forsøges udviklet mod corona-virus bliver effek­tive”.

Se mere fra Helsekonsulentens nyhedsmail fra d. 31. maj 2020 også link til doku­mentaren “Plandemic” på min side om:

Vaccine – vaccinering


De nye mRNA vacciner er alt andet end sikre

Det fortæller jour­nalist Carl Henrik Rorbeck om. Pro­gram­met handler om mRNA-vac­ci­nerne mod COVID-19. Han har snakket med vaccine­forsker og ph.d. Sesilje Bondo Petersen en del gange, og han har derfor en del in­for­mation af for­midle videre. Carl Henrik Ror­beck op­fordrer kraftigt men­nesker til at af­vise de corona-vacciner mod en syg­dom, som har en af de laveste døde­lig­heder, som man har set i epidemier i nyere tid.

Nu fandt jeg udsendelsen igen et andet sted; efter at dkdox.tv havde valgt at tage den ned. Der var nogle få ting, der ikke var helt korrekte, men de er lige farlige af den grund. Den var på dkdox.tv d. 3. feb. 2021. Ud­send­elsen varer kun 7 min. Nu er den her – 

De nye mRNA vacciner er alt andet end sikre

Her du kan læse, hvad jeg har hørt i udsendelsen –

Hvad Carl Henrik Rorbeck fortæller


Corona-vacciner er ikke sikre!

Langt fedt liv har en meget lang artikel om corona og vaccinerne: “Corona vaccine – mens vi venter 1½ år på sundheds­mafiaens vaccine & Mettes fascistiske lov om tvangs­vacci­nation – helbred et sygt sundheds system og tænk igen! – Denne artikel, giver dig den anden side af vacciner – det du aldrig hører i medier – det ingen vil have, du skal vide!” – Læs artiklen her: 


Ikke ansvarlig

Læge Claus Hancke fortæller i videoen “Sådan styrker du dit immun­forsvar” om vaccine efter 12 min. og 7 sek. Eksperterne siger ro på, lad os lige se vaccinerne an først, hvilke bi­virk­ninger er der og virker de?

Når vaccinefabrikanterne fraskriver sig al ansvar for eventuelle bivirk­ninger, så er det bedst at holde sig langt fra deres produkter. Claus Hancke vil ikke have nogen som helst vaccine, som pro­du­centen ikke kan drages til ansvar for. Det fortæller han i videoen efter 16 min. 50 sek. Han gør faktisk også op­mærk­som på, at man ikke kan stole på WHO. Udsendelsen fra Free Observerer er fra d. 30. nov. 2020 og varer 21 min.:

Sådan styrker du dit immunforsvar


Corona-vacciner beskytter ikke!

Bliver du chokeret! Hør og se her, hvad Dan Johan­nesson for­tæller og viser i denne video: Chok – covid-vac­cinerne testes ikke for at standse syg­dommen, kun for influ­en­za­lignende symp­tomer. Harvard-professor har gransket de test­proce­durer, som vaccinerne har gennem­gået, og slår alarm. Eneste kriterie for en vellykket COVID-19 vaccine er en reduktion i symp­tomer, ikke for­hindring af selve syg­dommen. Du kan selv læse det i artiklen her hos:

Den Offentlige – Chok! – Covid-vaccinerne . . .

Hør/se Dan fortælle her på facebook:

Covid-19 – Eventyret holder dig for nar!

OBS – Hvis du ikke kan få love at læse artiklen hos Den Offentlige, men du gerne vil se den selv, så kan du skrive til mig og spørge, om jeg vil sende dig artiklen. Jeg er ikke sikker på, at det er tilladt, at lægge en hel artikel ud, som andre har på deres hjemme­side. Men jeg kopi­erede artiklen, mens jeg var i stand til at se og læse den.


MRNA-vacciner

Her kan du se, hvad Net­dok­toeren skriver om mRNA-vacciner. MRNA betyder en bud­bringer for RNA. De sprøjter et stykke gene­tisk kode ind i cellerne og håber på, at det vil for­berede immun­for­svaret ved at lave det spike-protein, som de ikke kan lave i et labo­ra­to­rium, så kroppen reagere mod corona­-virus, om det menneske skulle blive smittet. – Artiklen er fra d. 11. jan. 2021. – Det er mig, der skriver, at de håber på det, for der er altså ingen, der ved, hvad der sker. 

5 spørgsmål om m-RNA-vacciner


Pfizer vaccinen

På siden, jeg linker til, kan du finde mere om –

Pfizer vaccinen

Pfizer vaccinen er IKKE godkendt!
Læge indlagt efter at have fået Pfizer-vaccinen
Immunforsvar eller vaccine – med læge Claus Hancke


Moderna vaccinen

På siden, jeg linker til, kan du finde mere om –

Moderna vaccinen


Bivirkninger af corona-vacciner

Der vil desværre, men helt sikkert, komme mange bivirkninger af corona-vacciner. På siden her vil jeg linke til nogle af dem, jeg finder.

Bivirkninger af corona-vacciner

Den værste bivirkning er selvfølgelig døden – 

Corona-vaccine dødsfald


Forbryderne på Christiansborg

Sådan skriver Casper Ziegler d. 27. dec. 2020 på sin facebookside: – Søren Brostrøm: “Jeg skal ikke have vaccinen, jeg er jo ikke i risiko gruppen”. – Magnus Heunnicke: “Jeg behøver ikke vaccinen, jeg er jo ikke i risiko zonen”. – Mette Frederiksen: “Jeg ville ikke betænke mig et eneste sekund, men jeg kommer ikke til at tage vaccinen, jeg er jo ikke i risiko gruppen”. –  Hvorfor vil vores ministre ikke lade sig vaccinere med den fan­tas­tiske vaccine? – Citatslut. – Der ligger også en video, hvor M.F. siger det.

Ja, hvorfor vil ministrene og direktøren i Sundhedsstyrelsen ikke tage vaccinen? Men de vil godt an­befale den til andre! – Ved de noget, som de ikke fortæller til andre? – Jeg ved jo selvfølgelig ikke, hvad de ved. – Men det er da mærkeligt, er det ikke?