Corona-vacciner


Pfizer vaccinen

Herunder er nogle oplysninger om specielt Pfizer vaccinen, men nogle af op­lys­ningerne gælder selvfølgelig også for andre vacciner, da de jo alle er basseret på mRNA.


Pfizer vaccinen er IKKE godkendt!

I den offentlige gruppe på facebook – Kend Din Grundlov – er der delt et op­slag d. 27. dec. 2020. – Det er rigtig godt, så du kan også se opslaget her:

Pfizer vaccinen er IKKE godkendt!


Tilbage til fremtiden eller frem til fortiden

Sådan skriver Anne Jensen på face­book d. 1. april 2021: Pfizer-vac­cinen: Af den offi­cielle data­base for medi­cinal­virk­som­heders igang­værende for­søg med medicin og vacciner, fremgår at Pfizers Covid-19 vaccine for­ventes god­kendt den 6. april 2023 (altså om 2 år). – Det må vel kaldes at gå tilbage til for­tiden, at vaccinen er i brug nu inden fase 3 er godkendt? 

Fase 4 (af­prøvning på befolk­ninger) er iværksat inden fase 3 er af­sluttet og god­kendt og der er således givet grønt lys til af­prøv­ningen på befolk­ninger (dig)? – I sandhed et eks­peri­ment, der siger spar to til alt, vi tid­ligere har været udsat for i men­neske­hedens medi­cinske historie.


Læge indlagt efter at have fået Pfizer-vaccinen

I et opslag på facebook kan du her se et opslag fra d. 3. jan. 2021: “Den 32-årige kvindelige mexicanske læge fik alvorlige røde udslæt og vejr­træk­nings­problemer efter at have taget vaccinen. Efter en halv time fik hun krampe­anfald, skriver det spanske nyheds­bureau EFE, og NTB skriver senere, at hun også har fået kon­stateret hjerne- og ryg­marvs­betændelse.” – Citatslut.

På Reuters skriver de også (citat): “Ministeriet tilføjede, at lægen har en historie med allergiske reaktioner og sagde, at der ikke er noget bevis fra kliniske forsøg for, at nogen har udviklet en betændelse i hjernen efter vaccinens anvendelse.” – Citatslut. – De vil så gerne undskylde. Det er ikke vaccinens skyld. Men kvinden fejlede jo ikke de nævnte ting, før hun fik vaccinen. Altså kom de efter vaccinationen.


Immunforsvar eller vaccine

Læge Claus Hancke fortæller i denne udsendelse (17:32) lidt om Pfizer vaccinen. Inter­vieweren nævner at Pfeizer vaccinen er mod symp­tomer ikke mod syg­dommen. Altså kan mennesker, der er vacci­nerede og får corona­virus, godt smitte andre, men fordi de måske ikke er klar over, at de er syge, så holder de ikke afstand og passer på. Claus Hancke fortæller, at Pfizer vaccinen trækker tænderne ud på virus. Altså gør den mindre farlig. Men han vil gerne vide, hvad der er i den vaccine, og det har de ikke kunnet få oplyst. Det skal oplyses indtil mindste smule.

Vaccinen virker over­hovedet ikke, om mennesker mangler selen (28:10). Det er der mange, der ikke ved, heller ikke lægerne. Udsendelsen på DK Dox TV er fra d. 17. dec. 2020 og varer 32 min.

Immunforsvar eller vaccine


Studie fra Israel

Studie fra Israel styrker mis­tanken om, at Pfizer vaccinen be­skytter ringere end for­ventet, og ikke er så effektiv i virke­lig­heden. Læs selv Mette Ken­felts artikel på face­book fra d. 26. januar 2021