Corona-vacciner


Pfizer vaccinen er IKKE godkendt!

I den offentlige gruppe på facebook – Kend Din Grundlov – er neden­stående op­slag blevet delt d. 27. dec. 2020. – [Det der står i de fir­kantede paren­teser og over­skrifterne har jeg til­føjet. Jeg har også rettet lidt taste­fejl.] – Citat:

Neutral vaccine-information

Uvildig vaccine-info på denne “glædens dag”.  Mens vores stats­minister ligner en, der får en række serie­orgasmer ved den blotte tanke om folkets masse­vacci­nationer, er der en række info, både hun, Brostrøm, Mølbak og Sen­der­owitz glemmer at fortælle dig.

Pfizer vaccinen er IKKE godkendt! Første skridt til en god­­kendelse går gennem ameri­kanske FDA (Food and Drug Admini­stration), der i øvrigt er sovset ind i vaccine­patenter og finan­cieret af selv­samme industri, de god­kender føde­varer og medicin for. [Billedet er fra avisen.dk (∗).]

Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine

[Oversat til dansk: “Den 11. december 2020 udstedte den ameri­kanske føde­vare- og læge­middel­ad­mini­stration den første nød­brugs­god­kendelse (EUA) til en vaccine til fore­byggelse af corona­virus sygdom 2019 (COVID-19) forår­saget af svær akut respi­ra­torisk syndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2 ) hos personer på 16 år og derover. Til­ladelsen til nød­brug gør det muligt at distri­buere Pfizer-BioNTech COVID-19-vac­cinen i USA.”] 

Nødgodkendt!

Det samme gælder CDC (Center for Disease Control), der er en pendant til vores danske Sund­heds­styrelse. – Det samme gælder EMA, den euro­pæiske instans, der god­kender medicin og vacciner. – Og ups . . . det samme gælder sørme vores egen Læge­middel­styrelse, som er et firma med CVR nummer 37 05 24 85, der får 80 % af deres midler, fra selvsamme industri, de holder såkaldt tilsyn med.

LÆS hvad der står i screen­shottet fra FDA’s hjemme­side taget dags dato: “The Pfizer-BionTEch Covid19 vaccine is an unap­proved vaccine that may prevent Covid19. There is no FDA.ap­proved vaccine to prevent Covid19.” – [Oversat: Pfizer-BionTEch Covid19-vaccinen er en ikke-godkendt vaccine, der kan forhindre Covid19. Der er ingen FDA godkendt vaccine til fore­byggelse af Covid19.]

Betinget godkendt

Vaccinen er IKKE godkendt, som Mette, Brostrøm og co. fabler om. Den er betinget godkendt pga. stats­magternes åben­lyse interesse i at haste den igennem. Det tager normalt 8-10 år at udvikle en vaccine, og enhver, der taler om, at bivirk­ningerne ved denne vaccine er mini­male, er ikke kun utro­værdig – men en løgner.

Det ved vi simpelthen intet om, da vaccinen er hastet igennem på under et år. Ingen kan sikre os, at den beskytter mod virus, som Pfizer selv har indrømmet. Ingen ved hvor længe immuniseringen varer. Ingen kan garantere os, vi ikke bliver sterile eller får anafylaktisk chok eller autoimmun respons.

Ingen ansvar!

Der er tale om en helt ny teknologi aldrig set før. M-RNA teknologi hvor indu­strien er fri­holdt økonomisk ansvar, såfremt du og jeg skulle gå hen og blive syge. Indu­strien er i øvrigt også, jævnfør EU, friholdt de sæd­vanlige GMO-trials p.g.a. hast­værket og anklaget af diverse forskere for at ændre vores DNA for evigt. Vidste du også, at vaccinen er udviklet for dine og mine skatte­kroner pga. for­hånd­sindkøb med et såkaldt down­payment?

Læs gerne hvad ledende overlæge i klinisk immunologi, Kim Varming, skriver om vaccinen. Førende vaccine­forsker Christine Stabell Benn har udtalt, at hun hellere vil gå i fængsel end tage vaccinen. Læge Claus Hancke har, i et interview med Free Observer, forklaret, at det ikke giver mening at vaccinere mod en høj­mu­tagen virus, som SarsCov2 er.

STOP den betingede godkendelse!

Dr. Mike Yeadon, tidligere vice­præsident for Pfizer, har været ude at advare om vaccinen og forsøgt at få EU til at stoppe den betingede god­kendelse.

Bivirkninger

CDC har rapporteret 13 dødsfald og 3150 tilfælde af folk, der er blevet para­ly­serede af vaccinen i en sådan grad, de er ude af stand til at arbejde. Jeg ville linke her for doku­men­tation, hvis jeg kunne, men linket er cen­sureret af fb (se screenshot).

Indeholder cellevæv fra aborterede fostre

Vatikanet har været ude at billige vaccinen, selvom den inde­holder celle­væv fra aborterede fostre. Denne ulækre ingrediens er vi mange tusinde, der har været bekendt med længe. Men når folk har forsøgt at oplyse om det, har de fået sølv­papirs­hatten på. Men værsgo, når det er på DR, accepteres det jo som sandheden (se screenshot).

Ingen dårlig joke

Læs også gerne hvad vores egen Sund­heds­(for)­styrelse har at sige om vaccinen. Hvis dette ikke var så uendelig trist en dag for vores såkaldte demokrati, skulle man tro, der var tale om en dårlig joke. – Citatslut.

Screenshot