Corona-vacciner


Moderna 

Vaccinen er ikke en vaccine

Der ligger flere videoer på siden, men kun den lille korte har danske under­tekster. Og jeg kan ikke sætte under­tekster på de andre. Men den lille video er virkelig skræm­mende. Det er dr. Carrie Madej, som fortæller om den kommende vaccine fra Moderna under overskriften “Vaccine, slange­bid og mikrochip”. Op­lys­ningerne er fra juli-august 2020. Oplysninger fra video nr. 2 (som er ud­drag fra video nr. 3) fra siden her – 

Vaccinen er ikke en vaccine

Det er første gang Mo­derna ud­vikler en vaccine, da de aldrig før har lavet vacciner eller anden medicin. Altså ingen er­faring. Mo­derna gik fra labo­ra­to­rium eks­peri­ment til fase to ved kun at bruge 34 personer på kun 63 dage. Der burde være gået år. – De første resul­tater viste at 100 % af høj­dosis­for­søgs­per­sonerne fik bi­virkninger. 80 % af lav­dosis-for­søgs­per­sonerne fik bi­virk­ninger. Bill Gates har doneret store beløb til Mo­derna.

Moderna har også udviklet en vaccine, men­nesker kan give sig selv, det er som et plaster, men med en masse små nåle som slange­tænder, der trænger ind i huden. De har taget patent på et enzym de kalder Luci­fer­ace. Hvad fortæller det dig? Lucifer er et andet navn for Satan. Modernas Luci­fer­ace vaccine er en helt ny eks­peri­mentel DNA-RNA-vaccine, som kan ændre vores gene­tiske arve­materiale og sam­tidig mærker men­nesker med et ID-mærke.

Moderna er et biologisk operativsystem

I Modernas egen er­klæring står der, at det ikke er en ‘vaccine’. Deres hjemme­side ind­rømmer endda, at det er et bio­logisk ‘op­era­tiv­system’. Citat fra min side om Peru­viansk dom­stol dømmer fra siden om Vaccinen. Og hvem tror du står bag denne vaccine? Ifølge skri­veren Howell Woltz så er det Bill Gates og dr. Anthony Fauci. – I mine øjne er det den farligste af alle de såkaldte “corona-vacciner”. Selvom alle mRNA-vacciner er livsfarlige. Men Modernas er ifølge ovenstående oplysninger lavet for at dræbe.