Corona-pas

Så kom det – coronapasset. – Dis­kri­mi­nering af men­nesker. – Der er men­nesker, der følger reger­ingens an­vis­ninger, og tror på dem. Og så er der men­nesker, der ikke tror på alt det løgn, der spredes i verden for tiden, men faktisk godt kan og vil tænke selv. – Vi skal ikke lade os manipulere.

Danmark ind­fører medi­cinsk apart­heid sam­fund

Dan Johan­nesson for­tæller om det på facebook d. 3. feb. 2021. Og at loven var blev ved­taget den dag. Se og hør selv, hvad Dan for­tæller –

Medicinsk apartheid samfund

Og her d. 22. marts 2021 –   Coronapas indføres ved hjælp af . . .

Ulovlige love

Regeringen kan jo lave alle de love den vil og kan få flertal for. Noget helt andet er, om de love faktisk er lovlige om de er gyl­dige. Det for­tæller jurist Mikkel Kaas­trup om i pro­grammet update på dkdox.tv. Vi skal kun rette os efter det, som der er gyldig lov­hjemmel til. Men der er love, som bryder med vore ret­tig­heder som men­nesker. Se og hør hvad Mikkel Kaas­trup for­tæller i ud­send­elsen på dkdox.tv fra d. 2. jan. 2021. Den varer 24 min.

Tvangsvacciner og jura


Vaccinepas

Free 21 DK har en hjemme­side, hvor der ligger en artikel som er et debat­ind­læg om vac­cine­pas. Den er fra d. 21. marts 2021.

Vaccinepas


Åben besked

Her er en åben besked til direktør for Dansk Industri Lars Sandahl Sørensen, som pusher coronapas og apartheid – fra Mads Palsvig – d. 14. feb. 2021. – Inde­holder vold­somme og skræm­mende film­klip til sidst.


Vi får se!

Måske får vi brug for corona-passet, det vil vise sig. – Hør hvorfor i Mads Palsvigs ind­slag på face­book – d. 25. feb. 2021.


Bed for den dømmende magt

Det er domstolene, som skal dømme i sagerne, om love er gyldige eller ej. Så her er det faktisk meget vigtigt, at vi der kan bede også beder om, at dommere må dømme retfærdigt og i overensstemmelse med, hvad der er rigtigt og godt. Når en domstol kan dømme, at det er rigtigt at en folke­tings­politiker lyver overfor sine kollegaer i en speciel sag, og hvem der har ret til at blive viet i den danske folkekirke, selvom grund­loven siger noget andet. Så er der virkelig grund til at bede for den døm­mende magt i Danmark.

Vore love skal ikke grad­bøjes efter eget for­godt­be­find­ende (det som en person selv synes er godt eller pas­sende ofte uden hen­syn­tagen til andre (∗). Eller for den sags skyld efter hvad reger­ingen ønsker. Det er dom­stole, som kan dømme at love er ugyldige.

Andre skriver

TV2 skriver under deres nyheder d. 3. feb. 2021 – (her):
Danmark vil indføre digitalt coronapas som første led i genåbning.

Ekstra Bladet skriver d. 3. feb. 2021 – (her):
Digitalt coronapas er på vej til danskerne.

Regeringen har også en udmelding – (her):
Regeringen vil udvikle et digitalt corona­pas i sam­arbejde med er­hvervs- og kul­tur­liv.