Coronavirus – forebyggelse

Gud har givet os vores immun­for­svar til at bekæmpe og beskytte os mod syg­dom. Det er den bedste beskyttelse, vi kan få og udnytte. Hvis vi ikke havde vores immun­for­svar, så var vi døde. Altså er den bedste fore­byg­gelse mod corona­virus at styrke vores immun­forsvar.


Det er bedre at forebygge end at helbrede!


Høj D-vitamin niveau

I artiklen her hos Mad for Livet kan du læse om, hvor vigtigt det er, at vi ikke har et lavt D-vitamin niveau i kroppen. Vores mængde af D-vitamin i kroppen har stor betydning for, om vi bliver syge. Og det gælder mange slags syg­domme. Og jo mere D-vitamin mennesker mangler, jo større problemer i for­bindelse med COVID-19.

De har lavet en under­søgelse med 154 personer indlagt med COVID-19, og forskere har derved fundet ud af, at den største del af de ind­lagte med COVID-19 mangler D-vitamin. Næsten alle der kom på intensiv afdeling led af stor D-vitamin mangel. De vurderede at ca. 80 % af de indlagte med COVID-19 manglede D-vitamin. Derfor anbefaler Føde­vare­styrelsen nu også D-vitamin tilskud om vinteren (∗).

Mange smittede mangler D-vitamin


Immunforsvar eller vaccine

Her i denne udsendelse fortæller læge Claus Hancke om, hvad vi selv kan gøre for beskytte os mod COVID-19. Og det er netop D-vitamin, der er det vigtigste. Desuden C-vitamin, selen og zink. Problemer med smags og lugte­sans skyldes tit, at folk har et lavt niveau af zink (12:17), men D-vitamin mangel kan også give de symptomer. Det er usundt at ryge, men det svækker også immun­for­svaret at spise meget sukker (9:39).

Vaccinen mod COVID-19 virker over­hovedet ikke, om mennesker mangler selen (28:10). Det er der mange, der ikke ved, heller ikke lægerne. Udsendelsen hos dkdox.tv er fra d. 17. dec. 2020 og varer 32 min.

Immunforsvar eller vaccine

Det vigtigste er D-vitamin

Claus Hancke fortæller, at det vigtigste i fore­byggelse mod COVID-19 er D-vitamin. Efter Claus Hanckes mening er Føde­vare­styrelsens an­befaling af “D-vitamin op til 20 μg om dagen” alt for lille. Claus anbefaler 100 μg D-vitamin om dagen. Og jeg tror, Claus har ret. Det er også min erfaring. En arbejds­gruppe vurderede: “Danskernes indtag af D-vitamin bør øges med 5-7,5 μg (mikro­gram) pr. dag – Og så op til 20 μg om dagen for de særligt udsatte.” – Disse myn­dig­heders anbe­falinger er alt for små. Den smule de anbefaler hjælper slet ikke nok.

Mange danskere undgår solen, når den står højest på himmelen og giver mest D-vitamin. Desuden bruger mange sikkert sol­creme. Hvilket også hindrer dan­nelsen af D-vitamin. Vi kan kun få nok D-vitamin af solen, når den står mindst 45 grader over hori­sonten, og det gør den kun 3 måneder om året midt på dagen (2:50). Og hvis mennesker så smører sol­creme på, så hindrer det dannelsen af D-vitamin. Kolesterol ned­sættende medicin hindrer også dannelsen af D-vitamin, da kroppen skal bruge kole­sterol for at lave D-vitamin.

Når lageret af D-vitamin i kroppen bliver lavt, så kommer syg­doms­tiden for mange. Nogle kalde den influenza sæsonen. Claus Hancke kalder det for D-vitamin mangel sæsonen (10:00). Når D-vitamin niveauet er over 75 nmol/l, så er dødeligheden 0 for COVID-19 (10:50); jo højere D-vitamin niveau jo mindre sygdom. Altså kunne dødstallet for COVID-19 være bragt ned med et højt niveau af D-vitamin.


Dårlig immunforsvar?

Per Brændgaard har her en op­lys­ning om en ung mand, som blev syg af corona­virus. Men hvad var årsagen? Per har her et bud på hvorfor og løsningen på, hvad vi bør gøre for at fore­bygge. Artiklen fra d. 29. jan. 2021 –

Ung mand alvorligt syg


Langt fedt liv

Hjemmesiden “Langt fedt liv” har mange gode artikler. Der ligger også en meget god artikel om, hvordan man fore­bygger at få corona­virus.

Forebyggelse af Corona­virus – Alternativ hel­bredelse af COVID-19, influenza og alle virus- og bakterie infek­tioner. Denne artikel startede d. 8. februar 2020, men er blevet opdateret hen ad vejen.

Forebyggelse af coronavirus . . .

Der ligger også en hel bog om at overleve corona­virus.

Du kan se, hente og gemme bogen herfra:

E-bogen – Overlev corona