COVID-19 – falsk godkendelse og vaccine-mandat

Ja, sådan skriver Greg Hunter d. 15. ok­tober 2021 i USA Watch­dog. – Fake CV19 Jab Mandate, Fake FDA Approval & Fake Eco­nomy – Falsk COVID-19 vaccine-mandat, falsk FDA-god­ken­delse og falsk økonomi. – Video

De falske . . .

Det ser ud til, at Amerika er ved at vågne op til at – alt er falskt.

Falsk COVID-19 vaccine-mandat

Lad os begynde med det falske COVID-19-mandat fra Biden-reger­ingen. Hvor er be­kendt­gør­elsen (EO)? Hvor er lov­giv­ningen fra kon­gressen og under­skrevet af vice­præ­sident Biden? Gæt hvad? Den er der ikke. Det er rigtigt. Der er ingen Biden EO, der giver mandat til vaccine sprøj­terne. Der er intet i Federal Register, og måske er det derfor, at kongres­medlem Marjorie Taylor Green siger ganske enkelt, at man­datet til at give vacci­nationer eksisterer ikke “. Det er totalt falsk og designet til at få folk til at få denne eksperi­mentelle døds­vacci­nation.

Falsk FDA-godkendelse

Hvad med den falske FDA-godkendelse af Comir­naty? Man kan ikke få Comir­naty i USA, og det kommer man efter min mening heller aldrig til. Pfizer siger, at det er fuld­stændig “ud­skif­teligt” med BioNTech COVID-19 injek­tionen. Hvordan kan det lade sig gøre, når den ene, der er god­kendt, ikke er til­gæng­elig (og ikke vil have et an­svars­hæfte). Den, der er “god­kendt”, er kun til­gæng­elig under en udvidet “Emer­gency Use Authori­zation” (EUA)? EUA’en betyder, at BioNTech COVID-19 injek­tionen faktisk er eksperi­mentel, og FDA siger specifikt, at BioNTech COVID-19 injek­tionenikke er blevet god­kendt“. (Slutning side 11 øverst side 12.)

På grund af EUA’en har Pfizer et erstat­nings­ansvar for alle dødsfald og skader. Så jeg spørger igen: Hvordan kan Comir­naty- og BioNTech COVID-19 injek­tionerne være “ud­skif­telige”, når den ene er god­kendt, og den anden IKKE er det? De er ganske enkelt ikke “ud­skif­telige”, og det hele er en massiv svindel med lokkemad og en rekord­stor over­trædelse af Nürn­berg-koden.


Related Posts: