COVID-19 testen er farlig

Det har der været advarsler ude om længe, men de fleste vil nok heller ikke tro på det.


Fare

Dr. Jane Ruby: COVID-næse­svaber undersøgt af for­skere som af­slører fare – I “Stew Peters Show” fra d. 18. oktober 2021 – Også på Creatrix 13 med mange flere link til op­lys­ninger.

Tekst under videoen

Forskere har undersøgt de næse­svaber­prøver, som dine børn får stukket op i næsen i skolen i løbet af dagen, og resul­taterne vil ryste din sjæl. Farerne ved de farlige og død­bringende ind­sprøjt­ninger, der kaldes “vacciner”, doku­men­teres af ærlige pro­grammer som dette, men skjules og under­trykkes bevidst af de løgn­agtige falske politi­kere, det instal­lerede falske regime og de tyran­niske socio­patiske såkaldte “ver­dens­ledere” og de med­skyldige købte og betalte pro­pa­gan­dister, der er kendt som “medierne”. Og det fører en masse intet­anende men­nesker til vacci­nation.

Resten af os får at vide, at vi skal tage den eller blive fyret, miste ad­gangen til vigtige varer eller måske endda rets­forfulgt og spærret inde. Fore­løbig er der mange, der har en vis lettelse. Største­delen af denne gruppe får at vide, at de kan sætte deres bivirk­ninger og død på pause, hvis de vil under­kaste sig en næse­svaber, der kilder deres hjerne hvert femte minut, så vi tænkte, at vi burde under­søge, hvad der er på disse vat­pinde, og det viser sig, at nogle for­skere har doku­men­teret, hvad dr. Jane Ruby mener, at du bør høre om med det samme.


Test indeholder nanotech-vacciner

Masks And Covid Tests Contain Nanotech Vaccines Without Informed Consent – Masker og COVID-tests inde­holder nano­tech-vacciner uden in­for­meret sam­tykke – Engelsk artikel på Ambassador Love fra d. 7. april 2021.

Engelske videoer

Exposed! Nanotechnology in the COVID-19 swabs test – Afsløret! Nano­tek­nologi i COVID-19 test­svaber – 20. januar 2022 – 8 min.


Jeg ved, der findes mange flere op­lys­ninger om dette. Mange engelske videoer, men jeg forstår desværre ikke, hvad der bliver sagt.