COVID-19 vacciner og dyrets . . .

mærke


Jeg er godt klar over, at mange vælger at lade sig vac­cinere for at kunne fort­sætte med deres arbejde. Jeg ved ikke, hvilke mulig­heder der er for at er­klære at være fri­taget og dermed kunne gøre det uden. Men det ændrer ikke ved, hvad der er i det, de kalder vac­ciner, og hvad for­målet er.

Svært uden . . .

Som pastor Jerry Toney har sagt, så er det svært at købe og sælge uden et ar­bejde. Altså er det svært for mange at købe og sælge uden et vacci­ne-pas. Sådan er det. Hvis du vil se/høre, hvad Jerry Toney for­tæller, så er hans kanal på YouTube her. Og min side om/med Jerry Toney. Jerry Toney går så vidt, så han siger, at disse COVID-19 vac­ciner er dyrets mærke. Og jeg kan ikke sige, at han ikke har ret. Jeg håber dog stadig, men­nesker kan nå at om­vende sig, men det tror Jerry ikke.

Ikke dyrets . . .

Eftersom jeg ved en del om, hvad de har fundet i disse COVID-19 vac­ciner, og hvad deres formål er, så kan det være svært at for­nægte det og sige, at det ikke har noget med dyrets mærke at gøre. Der er Nano-tek­nologi i COVID-19 vac­ciner – det er selv­sam­lende robot­dele. Beklager, men det er der altså. Der er Luci­fer­ase i. Jeg ved ikke, om du ved, hvad det er. Beklager, men det er der altså.

Vejen banes før . . .

Før Jesus kom, kom Johannes døberen og banede vejen for ham. Vil det ikke være naturligt, at før dyret kommer, som mange jo nok mener er anti­krist, så vil der komme nogen og bane vejen for ham? Desuden hvilket dyr? I Åben­baringen om­tales både det første dyr og det andet dyr? Hvor står der, at dyret er én person? Kan dyret, f.eks. det første dyr, ikke være et system? Og hvem står bag ind­før­elsen af det system? Vi kan jo ikke se, hvem der arbejder i det skjulte, men vi kan se resul­tatet af det.

Tro på Jesus er vigtigst, men . . .

Og det er altså ingen mod­sætning. Men at sige engang frelst – altid frelst er altså ikke sandt. – Selv­føl­gelig er det vig­tigste, at men­nesker tager imod Jesus som frelser og omvender sig fra AL synd. Men hvad sker der, om de efter­føl­gende tager dyrets mærke eller dyrets navn eller dyrets tal eller til­beder dyrets billede? Hvad sker der, om men­nesker får ændret deres DNA, så de ikke længere har Guds billede, Guds navn og hans sig­natur i sig? Hvis de ikke længere har Guds billede, Guds navn og Guds signatur i sig, hvis billede, navn og signatur har de så?

Skiller fra Gud

Hvad sker der, om der er funvax i COVID-19 vaccinerne? Hvad sker der, om det efter­hånden får men­neskers hjerter væk fra Gud? Nogle men­nesker har op­levet det med det samme. Som f.eks. denne græske præst.

Det er altså ikke sandt, at der ikke er noget, der ikke kan skille os fra Gud. Der er ting, der skiller fra Gud. Synd skiller, og der står mange steder i Guds ord, hvad disse synder kan være. Er det ikke også synd at tage dyrets mærke eller dyrets navn eller dyrets tal eller at tilbede dyrets billede?

Ikke dyrets mærke

Mange siger, at COVID-19 vac­ci­nerne ikke er dyrets mærke. Der kan være for­skellige begrund­elser. Nogle siger, at det er fordi, dyret ikke er kommet endnu. Og at ingen kan tage dyrets mærke, før dyret er kommet. Men hvor står det i Guds ord? Det har jeg ikke læst nogen steder. Et mærke er altså ingen autograf. Men det kan tænkes at dyret vil sætte sin autograf i mennesker, ligesom mennesker fra skabelsen har Guds navn og signatur i sig. – Desuden så må Dyret være her – Dyret er her!

Dyrets navn – autograf

Hvordan kan dyret sætte sit navn og sin auto­graf i men­nesker? Hvordan gjorde Gud? Gud har sat sit navn og sin signatur i men­neskers celler i vores DNA. Kan det ikke tænkes, at dyret vil gøre det samme? – Genændrende mRNA COVID vaccine advarsel – Men når det foregår i det skjulte, så er det jo ikke noget, man bare lige kan se. Disse mRNA-vacciner ændrer men­neskers gener og dermed deres DNA. – Gen­mani­pu­la­tion gennem vac­cinen er et faktum  –

Dyrets billede

Vi er skabt i Gud billede, så vi ligner ham. Gud har sat sin auto­graf i vore celler som tegn på, at vi er skabt af ham i hans billede og fra starten af til­hører ham. Der er fak­tisk andre, der gerne vil gøre det samme. – Patent på mennesker – Når vi ved, at vi er skabt i Guds billede og har hans sig­natur i vores DNA, så må Dyrets billede jo også være at være om­skabt til dyrets billede og have hans navn i sit DNA. Disse COVID-19 vacciner om­skaber men­nesker. – Hurtig om­skabelse af men­nesker – via – Trans­gene hydra og para­sitter – Det er så for­fær­deligt, som noget kan være. Så ond­skabs­fuldt. For hvad bliver konse­kven­serne? Det ved vi ikke.

Hvem ejer dig?

Ja, de fleste men­nesker, der tror på Jesus, vil sige Jesus. Men er du nu så sikker på det? Hvis et men­neske ikke længere er naturligt, som Gud har skabt os, hvad så? Hvem ejer så de men­nesker, som ikke længere er naturlige men­nesker, men har valgt at tro på andre per­soner, og som dermed har valgt og tilladt at få sig en gen­æn­drende ind­sprøjt­ning? Juridisk så kan de per­soner, som har pa­tentet, eje det pro­dukt, de har skabt.

Som loven er i øjeblikket, så betyder det faktisk, at de men­nesker, der har patentet, ejer det produkt, de har skabt og dermed har de om­skabte GMO og hybrid-men­nesker ikke længere nogen menneske­ret­tig­heder. Beklager, men sådan er det.

Erkendelse

Det er nød­vendigt at er­kende, før man kan om­vende sig. Hvis du er­kender, at du har gjort måske dit livs største fejl­tagelse, så er det på høje tid, at du om­vender dig. Vi bør alle om­vende os og bede om til­givelse for al synd.

Bruden

Jesus kommer for at hente en ren brud uden plet og lyde, smykket for sin brudgom. Hvad sker der med de men­nesker, der har valgt at få den ond­skabs­fulde gift, som onde per­soner har brygget sammen, sprøjtet ind i sig? Jeg ved det ikke, men jeg er alvorlig bekymret for de men­nesker.

Svar

Spørgsmålene skal du selv­følgelig ikke svare mig på. Det er skrevet som spørgsmål for at få men­nesker til at tænke og besvare dem overfor sig selv. Læs gerne:

Krig mellem det gode og det onde