COVID-19 vacciner truer vores evige fremtid

Hvis du allerede har taget COVID-19-vac­cinen, så er dit helbred er i fare. Det skriver denne viden­skabs­mand Mark Peterson, ph.d. i dette ny­heds­brev fra Life in the Spirit, fra d. 15. august 2022 – som er 3. del. – If You Have Already Taken the Covid-19 Vaccine, PART III – Covid-19 Vaccines Threaten Our Eternal Destiny – Hvis du alle­rede har taget COVID-19 vac­cine, 3. del – COVID-19 vac­ciner truer vores evige fremtid – Mark Peterson skiver:

Kære venner

De fleste af os ville aldrig tro, at der er noget åndeligt ved en vaccine, der lover at hel­brede COVID-19. Og alligevel, når vi opdager, at det i vir­ke­lig­heden er et gene­tisk modi­fi­ce­rende biovåben, der er de­signet til at ændre vores gudgivne DNA – (for at gen­skabe os i dyrets billede) og til at af­folke den men­nes­kelige race, der er skabt i Guds billede (GENOCID), be­gynder vi at forstå de åndelige dimen­sioner af “vac­cinen”.

Disse COVID-19-“vacciner” er ander­ledes end alle tidligere vac­ciner. De inde­holder eller er blevet testet med celler fra abor­terede børn, de for­vandler vores kroppe – (den levende Guds templer) til mag­ne­tiske pro­tein­fa­brikker, forår­sager blod­propper på kapil­lær­niveau og ændrer vores gudgivne DNA, selve sub­stansen i vores væsen. I mod­sætning hertil kom Kristus for at give os et liv i over­flod – fuld­kommen op­fyld­else i vores krop og sjæl.

Jeg opfordrer dig til at gen­nemgå de føl­gende ad­varsler med et åbent, men kritisk sind og tage dem med til Herren for at få dem be­kræftet. Dit helbred og liv kan af­hænge af det. Hvis du vil vide mere, kan du læse mere i dette indlæg:

If You Have Already Taken the Covid – Part III
(PDF-fil)

“Hovslagene bliver højere” kommer snart, som vil vise tegn på, at vi er på vej ind i den sidste tid, en yderst spæn­dende tid for kristne, mens vi nærmer os Kristi gen­komst. Du vil ikke gå glip af den.

Vær modig. Vær stærk. Vær modig og gå med Herren.

Mark

Mark Peterson, Ph.D.

Citatslut.


Min efterskrift

Find flere do­ku­menter og op­lys­ninger fra Mark her: “Hvis du har taget COVID-19 vaccine

Jeg har ikke læst disse “Hov­slagene bliver højere”. Jeg ved ikke, om han tror, at vi skal være her under den store trængsel. Det er der faktisk en del, der gør, og jeg læser ikke, hvad de skriver, for det tror jeg ikke på ud fra Guds ord. – Se: “Værdig til at flygte væk“.