Dæmoner og dæmonologi

Pastor Paul Begley og hans hustru Heidi Begley under­viser i nogle ud­sen­delser på You­Tube om dæ­moner og dæmo­nologi.

Her er de sidste to lek­tionen fra denne sæson i ud­sen­delsen fra d. 19. april 2023: Breaking: “Demons & Demo­nology” / Paul Begley / Heidi Begley – Nyhed: “Dæ­moner og dæmo­nologi” / Paul Begley / Heidi Begley. Selve under­vis­ningen be­gynder 7:00.

Har du brug for danske under­tekster? Så kan du se, hvordan du kan få det her: Under­tekster på videoer.

Flere udsendelser

Måske har de mange flere ud­sen­delser lig­gende på You­Tube, jeg ved det ikke. Men er du inte­res­seret så søg på Paul Begleys kanal på You­Tube og se, om du kan finde det.