Daniels 70. år-uge – M.B.

Ved du, hvad over­skriften betyder? Ellers læs i Dan. 9.24-27. Der står om Daniels 70 år­uger. En år­uge er 7 år. Det er jødernes 7 års she­mita-cy­klusser. Hvert 7. år er det sab­batår. Og så be­gynder de forfra med 7 år. År efter år. Når de så har sab­bat­år for 7. gang, så skal de fejre jubelår året efter, dvs. hvert 49. år fejrer de jubelår. Og så be­gynder de på næste cyklus til næste jubelår.

Daniels 70. år-uge

Oversat fra engelsk/hebraisk

Dan. 9.27Og han skal indgå en pagt med mange i én uge, men midt i ugen skal han gøre en ende på ofring og offer­gaver, og ovenpå eks­tre­mi­teten/­yder­lig­heden af veder­styg­ge­lig­hederne skal der være en, der lægger øde indtil op­fyld­elsen/­enden og den er bestemt, bliver ud­gydt over øde­læg­geren. (Det er min over­sæt­telse af det engelske)

Mark Biltz fortæller

Se og hør Mark Biltz‘ under­visning i disse ud­sen­delser:

What do the 7 year Shemita cycles have to do with Daniels 70th week? When will Jesus return? – Hvad har de 7 års shemita-cy­klusser at gøre med Daniels 70. uge? Hvornår vil Jesus vende tilbage? (11:16) – Det er i de første 7 ½ min., hvor Mark også for­tæller om tand­hjulene i Guds ur.

The Lord’s Soon ReturnHerrens snar­lige gen­komst (1:01:37) – Det er herfra: “16:24“, at Mark for­tæller om Daniels 70 år-uger.

Guds orden

Gud har et ur. Hvis du vil se om det så se min side “Guds tids-ur“. Gud er orde­nens Gud. Han har også en ka­lender. En vel­ordnet kalender, som følger de tegn, han har sat på him­melen, solen, månen og stjer­nerne i billeder. Derfor er Daniels 70. år-uge heller ikke bare en til­fældig 7 års periode, som kan be­gynde når som helst. (2:31)

Daniels første 69 åruger

Efter hvad Mark Biltz fortæller, så har de første af Daniels 69 år-uger fulgt jødernes 7 års cy­klusser. Selvfølgelig vil jeg sige, når jeg nu har set og forstået det. Hvad betyder det så? Selv­følgelig vil den sidste 70. år-uge også følge disse 7 års cy­klusser. Hvornår be­gynder disse cy­klusser? Se min side med “Guds tids-ur“.

Jerry Toney

Jerry Toney for­tæller også om Daniels 70. uge i ud­sen­delsen her, fra d. 18. august 2022 – Daniel’s 70th Week

Den store trængsel & den store nulstilling

Jerry Toney fortæller i videoen her, at hvad verden kalder den store nul­stilling “The Great Reaset”, kalder Guds ord for den store trængsel. Dyre-systemet, den nye ver­dens­orden, NWO er klar til at dreje på knappen for at lave deres nul­stilling. Hvis du vil høre, hvad Jerry så mener, der kommer til at ske, så kan du høre/se ud­sen­delsen.

Efterårsfesterne

Du kan se en over­sigt over efter­års­fes­terne på siden her: “Efter­års­fes­terne“.


Finder jeg mere til siden, kommer det på efterhånden.