Danske hjemmesider

Jeg har efterhånden fundet en del gode oplysende danske hjemme­sider. Dem vil jeg fortælle lidt om og linke til herunder. Det er den side, der før hed Corona-oplysende hjemmesider.


Information om Covid i Danmark

Hjemmesiden hedder CovIDanmark.dk – Og min­sandten om ikke det ser ud til, at hjem­me­siden har rod i Bibelen. Jeg har kun set lidt af det, men det er rigtig godt. Det er god doku­men­tation, og så for­tæller det sand­heden også ud fra Guds ord. De skriver på for­siden: “Vel­kommen til hjem­me­siden covIDanmark.dk … et ordspil mellem ‘Covid i Danmark’ samt ‘Covid ID Danmark'”.

CovIDanmark


Organisation til Oplysning om Corona

OOC står for Organisation til Oplysning om Corona. Det er Søren Vente­godt, der er for­mand for for­en­ingen. (Jeg bryder mig ikke om deres ind­led­ende billeder, men bortset fra det er ind­holdet af siden godt.)

Organisation til Oplysning om Corona


Corona-information

Kære frihedselsker! – Sådan begynder Corona-in­for­mation deres hjem­meside. Der er også en del gode op­lys­ende artikler med mange link til andre artikler og ud­sen­delser.

Corona-information


Corona Whistle-Blower

Whistleblower er engelsk og betyder ‘fløjte­blæser’. En whistle­blower kan være en person, der kri­ti­sere noget ulovligt (∗). Her er en hjemme­side på mange forskellige sprog, som informerer om corona. Det medierne og myn­dig­he­derne ikke for­tæller. Den er også på dansk.

Corona Whistle-Blower


Indblik

Indblik er et medie på nettet. De er ikke reger­ingens tale­rør som mange andre medier. Og de kæmper imod alt det corona-halløj. Besøg gerne deres hjemme­side.

Indblik


Alt om Corona – overlev corona

Lang fedt liv har flere meget lange artikler om corona og alt det svindel og bedrag der hører med. Det er biolog & dyrlæge (m.sc, DVM) Hans Rønne der skriver på siden. Der er rigtig mange gode og vigtige oplysninger i hans artikler. Her er link til artiklerne:

 1. del  –  2. del  –  3. del  –  4. del


May Day 

May Day – For sundhed og frihed. Der ligger også en del op­lys­ninger på denne hjemme­side. De har et arkiv med deres nyhedsbreve.

May Day


Frihedsbevægelsens fællesråd

De har en hjemme­side og en face­book­side, hvor der kommer mange gode ind­slag. De kæmper for retten til at leve som frie mennesker. Se selv!

Facebookside –  Frihedsbevægelsens fællesråd

Hjemmeside – Frihedsbevægelsens fællesråd


Dan Johannesson

Dan Johannesson er cand. mag i medie viden­­skab med speciale i medie pro­pa­­ganda. Han har også en hjemme­side, hvor han skriver om mange ting også i forhold til corona. Der ligger også flere udsendelser.

Dan Johannesson


Artloft

Det er en blog, som du kan læse mere om her. Der findes også gode op­lys­ninger som medi­erne ikke vil bringe.

Artloft


Profetiske artikler

De skriver, at denne side er en for­læn­gelse af – Kors­festet.com – den er på norsk.

Profetiske artikler