Davids bøn i Salme 32


Davids bøn om udfrielse 

Her er Salme 32 oversat fra The Amplified Bible

1. Velsignet er han, som uafbrudt har tilgivelse for sine ov­er­træd­el­ser (G: lov­løs­hed­er) udøvet over sig, og hvis synd er dækket over.
2. Velsignet er det menneske, for hvem Herren ikke tillægger nogen uret­fær­dig­hed­er (H: lovløshed), og i hvis ånd, der ikke er bedrageri.
3. Da jeg ikke sagde noget (før jeg bekendte), tærede mine knogler hen gennem min stønnen hele dagen lang.
4. For dag og nat var din hånd af misfornøjelse tungt på mig; min friskhed var blevet forvandlet til sommerens tørke. Sela!
5. Jeg indrømmede min synd overfor dig, og min uret­fær­dig­hed (H+G: lovløshed) skjulte jeg ikke. Jeg sagde: ”Jeg vil bekende mine ov­er­træd­el­ser (G: lovløsheder) overfor Herren. (Stadig, uafbrudt åbenbare, forklare fortiden indtil alt er fortalt.)” Da tilgav du mig med det samme den skyld og uret­fær­dig­hed (H: lovløshed) fra min synd. Sela!
6. Lad derfor (for tilgivelsen) alle, som er gudfrygtige bede – bede til dig i en tid, hvor du er at finde; med sikkerhed skal de store vande (af prøvelse) ikke nå (ånden i) ham.
7. Du er et skjulested for mig. Herre, beskyt mig mod problemer. Du omslutter mig med befrielsens sange og råb! Sela!

Parenteserne betyder: (H: …) på hebraisk står der lovløshed, (G: …) på græsk står der lovløshed, alt efter hvilken tekstudgave jeg ser i, pa­ren­te­ser­ne er tilføjet af Margit.

Sela kan betyde: Hvil og tænk roligt på det!