Davids opgør med “lysten”

Kong David faldt i synd med Batseba. Han fik lyst til hende og lå med hende, så hun fik et barn. Det står i 2. Sam. 11-12.24 i beretningen om David og Batseba. Men der var en årsag til, at David faldt i synd.

Roden til Davids problem

David blev altså klar over, at der var en årsag til, at han faldt med Batseba. Og David var nødt til at tage ansvaret for den synd, som hans forfader Juda havde gjort. David måtte bekende det hele for Gud, og dermed bede om tilgivelse for den uretfærdighed og lovløshed, som Juda havde gjort. Og som David derefter havde arvet fra Juda. Da David havde bekendt det hele for Gud, så tilgav Gud ham straks for den lovløshed, som førte til hans synd, faldet med Batseba.

Og en ting mere. Om den lovløshed blev fjernet fra hans liv, så den ikke længere kunne gå i arv til hans ef­ter­kom­me­re, ved jeg ikke. Det var jo før Jesus sonede al vores synd og blev knus for vores lovløsheds skyld. Men nu efter at prisen er betalt, med Jesu fuldbragte værk på Golgata, så er jeg overbevist om, at når Gud tilgiver og renser os fra al synd og uret­fær­dig­hed og lovløshed, så er de altså fjernet for altid. Noget, som er væk og ikke eksisterer mere, kan heller ikke gå i arv til andre.

Lovløshed

Harold Dewberry indleder sin tale om lovløshed med Salme 32 oversat fra The Amplified Bible. Harold fortæller så om, Davids fald, erkendelse og omvendelse. At det var hans forfader Juda, som lå med hans svigerdatter; der var årsagen til, at det problem med “lysten”, var kommet ind i hans liv. Det var “lysten” der fik ham til at bedrive utugt. Det var den “lovløshed” den “overtrædelse”, som David bekendte i Salme 32. Harolds tale fortæller virkelig godt om, hvad lovløshed er. Men han fortæller også om, hvordan det er muligt at blive fri af den.