De 4 dyr Daniel så


Det er de 4 dyr, som Daniel så i sit drøm­me­syn i Dan. 7.

Himmelens 4 vinde i Dan. 7

Dan. 7.1-3: 1. I kong Bel­sazzar af Babels første reger­ingsår havde Daniel et drøm­me­syn, og syner gik igennem hans hoved på hans leje; og siden ned­skrev han drømmen og gengav hoved­ind­holdet. 2. Daniel tog til orde og sagde: Jeg skuede i mit syn om natten, og se, him­melens fire vinde op­rørte det store hav, 3. og fire store dyr steg op af havet, det ene for­skel­ligt fra det andet. –

Her ser vi at det er him­melens fire vinde der op­rørte det store hav og så steg der 4 store dyr op af havet alle for­skel­lige. Her skal lige tilføjes at det hebra­iske ord for vinde (7308) betyder: wind: vind, luft­strøm, blæse; spirit: ånd, sjæl. Altså både vind og ånd. Så det kan også være 4 ånder fra Him­melen, der op­rører havet så disse 4 store for­skel­lige dyr kommer op.


Det 1. dyr

I Dan. 7.4 står der: Det 1. dyr var som en løve, og det havde vinger som af en ørn, jeg så indtil dets vinger blev plukket af, og det blev løftet op fra jorden og blev rejst op på 2 fødder som et men­neske og et men­nes­ke­hjerte blev givet til det.

Her er noget med sym­boler. Så er det lige, hvad de sym­bo­li­serer. En løve er jo kongen blandt dyrene. En konge hersker. Vinger som en ørn. En ørn er vel også kongen blandt fuglene. Vinger flyver. Kan det mon be­tyde, at det fløj ud over hele jorden og ero­brede den? Så blev vingerne fjernet og det blev rejst op som et men­neske på to fødder. Så tænker jeg også på de to fødder i bil­led­støtten i Nebu­kad­nezars drøm.

Når der står som et men­neske, fortæller dig mig også, at det er ikke et men­neske. Der står jo også, at det blev givet et men­nes­ke­hjerte. Altså kan det ikke være et men­neske, men det får et hjerte som et men­neske. Men hvad betyder det, at det får et men­neskes hjerte? Får det tanker, føl­elser, og vilje som et men­neske? Det kan et dyr jo ikke få, men kan den kun­stige intel­ligens få det? Nogen siger nej, det kan ikke lade sig gøre, men andre siger ja. Se: “Jeg spurgte AI om antikrist“.

Fortsætter næste side med:
Det 2. dyr