De dødes opstandelse

Se, jeg siger jer en hem­me­lighed: vi skal ikke alle hen­sove, men vi skal alle for­vandles, i et nu, i et øjeblik, når den sidste basun lyder; thi basunen skal lyde, og de døde skal opstå ufor­kræn­kelige, og da skal vi for­vandles.

1. Kor. 15.51-52


Og forvandling

Her står klart og tydeligt, at det er, når den sidste basun lyder, at de døde skal opstå.  Når denne sidste basun eller trompet eller shofar lyder, så skal de døde opstå, og da skal vi for­vandles. Hvornår er så den sidste basun/­shofar eller trompet. Nu har jeg fået at vide at den sidste trompet på trom­pe­ternes fest, Rosh Ha­Shanah, kaldes for den sidste trompet. Hvordan kan det så være andre? Vi må altid huske at “Guds ord er skrevet af jøder til jøder“. Og desuden:

Festtiderne

Festtiderne skal opfyldes. Jøderne fejrer dem år efter år, som de har fået anvist i Guds ord. De er generalprøver på den virkelig fest. Jesus opfyldte alle de 4 forårs­fester på selve dagen, da han var her på jorden første gang, fuld­stændig præcist som forudsagt i Guds ord. Gud er den samme, han for­andrer sig ikke. Hvorfor skulle Jesus så ikke op­fylde de reste­rende 3 efter­års­fester på selve dagen også?

Trompeternes fest

Den næste festtid, der skal op­fyldes, er Rosh Ha­Shanah, som er trom­pe­ternes fest, og den fejres på den 1. dag i den 7. måned. Jesus kunne være kommet til trom­pet­festen her i 2022, hvad angår de an­vis­ninger vi har fået i Guds ord: “Bruden kan hentes i 20242“.

Jeg tror, at det er rigtigt, at der skal være “2550 dage fra trom­pet­festen til for­son­ings­dagen“. Jeg tror, at Gud op­fylder sit ord fuld­stændig, som han har for­ud­sagt i sit ord – “Bort­ryk­kelsen – Paulus“. Og derfor håber jeg også at “Bort­ryk­kelsen kommer før den store trængsel“. Jeg havde virkelig håbet på, at vi ville være blevet hentet her i 2022. Men det undrer mig ikke, at det ikke skete. Hvorfor ikke? Der er flere grunde. Se: “Bruden er her endnu“.

Husk!

Når vi skal forstå Guds ord, så husk, at vi finder lidt her og lidt der; og så må vi selv sætte op­lys­ningerne sammen. Se: “Lidt her og lidt der“.