De vise skal forstå (webside)

Damien Jordan skriver: “Ak­tu­elle be­giv­en­heder ligner temaer i Bi­belens pro­fe­tier. Herren taler til os gennem skriften, og skriften bliver be­kræftet med mange tegn – tegn, der blev for­ud­sagt for tu­sinder af år siden. Hvordan kan vi undgå at se, hvad han siger? Del ven­ligst disse op­lys­ninger med nogen. Og tak for dit besøg.

Besøg gerne den op­lys­ende hjem­me­side

The Wise Shall Understand
De vise skal forstå – 

Artikler

The Last Trump” – Den sidste trompet – Meget god og op­lys­ende.