Den frie vilje

Erasmus af Rotterdam levede fra 28. oktober 1466 til 12. juli 1536. Han blev så knap 70 år gammel. Erasmus var 17 år ældre end Luther. Og han døde 10 år før Luther.

Humanismen

Erasmus var den mest betydningsfulde humanist på hans tid. Og han mente, at humanismen kunne forenes med Bibelens budskab. Det er jeg uenig med ham i; da humanismen sætter mennesket i centrum.

Det er Gud, som skal være i centrum. Det er Gud, som alle ting “drejer sig om” ikke mennesket. Mennesket er skabt i Guds billede; men vi må ikke dyrke skabningen. Og det gør vi, hvis vi sætter mennesket i centrum og derved sætter det højere end Gud. Så dyrker vi skabningen frem for Gud, som er skaberen. Det er Gud, vi bør have på tronen i vore liv, og ikke os selv eller andre mennesker. Vi må ikke sætte noget højere end Gud.

Textus receptus

Erasmus var den første, som udgav Det nye Testamente på det originale græsk. Nogle mener så, at den er fyldt med fejl. Jeg mener, at det er den grundtekst, som er den mest rigtige, da den er enig med sig selv. Der er nogle, som arbejder på at restaurere den originale græsk grundtekst. Det kan du læse lidt mere om her.

Den frie vilje 

Erasmus skrev bogen “Den frie vilje” som udkom i 1524. Året efter i 1525 udkom Luthers svar på bogen: “Om den trælbundne vilje“.

Erasmus mente, at vi mennesker har en fri vilje til at vælge mellem godt og ondt, på det åndelige område. Så han mente, at vi kan vælge at tro på Bibelen eller lade være. Vi kan vælge, om vi vil tage imod frelsen fra Gud eller lade være. Det er jeg enig med ham i.

Han mente så til gengæld, at mennesker kan være bundet på det ydre område m.h.t. vaner, kultur og andre ting. Jeg tror, at vi kan være delvis bundet eller styret af syndens konsekvenser, men ikke sådan at vi ikke kan omvende os og blive frie.

Luther mente det modsatte af Erasmus, at mennesket var fri på det fysiske område, men ikke på det åndelige område.

Links til, hvor oplysningerne er fundet, er på næste side.