Den gode krise


Lad aldrig en god krise gå til spilde.
En krise er en mu­lighed for at gøre det,
som folk i nor­male tider aldrig vil gå med til,
men i en krise har mange men­nesker ingen chance.”

Citat af Yuval Noah Ha­rari
Video


Deres gode krise

Hvordan kan en krise være god? Ja, nu tror jeg ikke, han mener, at det er fordi, vi får visdom og kan lære noget af at være i en krise. Nej, hvis nogen har onde planer, så kan en krise i deres øjne bruges til noget godt. – Han siger jo: “Lad aldrig en god krise gå til spilde. En krise er en mu­lighed for at gøre det, som folk i nor­male tider aldrig vil gå med til, men i en krise har mange men­nesker ingen chance.” Og så nævner han corona-virus epide­mien, som en god krise (altså for dem).

Hvorfor er den god for dem?

Harari siger, at en krise er en mulighed til at få folk til at gøre noget, som de i normalt ikke ville gøre. Hvis folk havde kunnet tænke klart og normalt ville de fleste sige nej til en eksperi­mentel ind­sprøjt­ning. Vi fik at vide at disse mRNA vac­ciner IKKE æn­drede men­neskers gener, men det var også LØGN. – Gen­mani­pu­lation gennem vac­cinen er et faktum.

Og han siger at om 100 år vil folk kunne se tilbage og se, at corona-virus-epide­mien var den tid, hvor et nyt over­våg­nings­system tog over. Du kan se mere om den del på siden – Men­nesker – hackbare dyr – her vil jeg fo­ku­sere på kri­sens formål.

Hvad skete der?

Hvad medførte corona-virus epide­mien, den gode krise? Den med­førte at mange men­nesker valgte at tage en eks­peri­mentel ind­sprøjt­ning i form af en vaccine, der skulle be­skytte dem mod at blive ganske alvorligt syge med corona-virus. Selvom “vac­cinen” kun blev testet for om den redu­cerede influ­enza lig­nende symp­tomer og kun blev testet på raske men­nesker. Med andre ord, krisen fik folk til at tage COVID-19 vacci­nerne.

Krisens formål

Krisens formål er et led i de ondes planer. Du kan læse – Planen om at mærke os – og se, at de har skabt denne corona-pan­demi med et formål. Desuden er de dømt skyldige, se – Peruviansk domstol dømmer. – Krisens formål var og er fortsat at få sprøjtet deres mod­byd­elige gift ind i men­nesker. De kalder det for en COVID-19 vaccine, for at få mennesker til at tro, at det er noget godt, og det beskytter dem mod noget ondt. Men sand­heden er, at det er år­sagen til selve syg­dommen COVID-19, nemlig gra­fenoxid, de får sprøjtet ind i sig.

COVID-19 frem­kaldes af gra­fen­oxid. Gra­fenoxid er et bio­logisk våben (). Det er et led i deres giftige om­ska­bel­ses­proces. Ja, de er i færd med at om­skabe men­nesker, så de ikke læn­gere er skabt i Guds billede.

Du kan læse meget mere om det på siderne under COVID-19.