Den røde drage

Og et andet tegn viste sig på him­melen; se, der var en stor, ildrød drage med syv hoveder og ti horn og syv kroner på sine hoveder.

Åb. 12.3


Tegnene på himmelen

Disse vers står lige efter de først vers i Åb. 12, som for­tæller om kvinden, der har solen som klædebon og månen under sine fødder. Det er tegnet på, at nu er det “Trom­pet­fest”. Det store tegn i dette vers er så med en krans af 12 stjerner om sit hoved. Det kaldes for “Åben­bar­ingen 12 tegnet”. Men der er et tegn mere, for der står: Og et andet tegn viste sig på him­melen; se, der var en stor, ildrød drage . . . .

Om denne drage står der i Åb. 12.4-5: 4. Og dens hals fejede en tredje­del af him­melens stjerner væk og kastede dem ned på jorden. Og dragen stod foran kvinden, som skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun havde født det. 5. Og hun fødte et drenge­barn, som engang skal vogte alle folke­slag med jern­spir; og hendes barn blev bort­rykket til Gud og til hans trone.

Jerry Toney fortæller

I udsendelsen her fra d. 18. juni 2022: Pro­phecy Update… Men’s hearts failing them – Pro­fe­tisk op­da­tering… Mænds hjerter svigter dem – for­tæller Jerry om og viser, hvad han har fundet på nettet på Google sky. Her (11:20) læser han fra Luk. 21.9 og Åb.12.3. Og så for­tæller Jerry, at mange har ikke set, hvad han er i stand til at vise os. (12:12) Så viser Jerry os et screen­shot som han har taget af sin skærm af Google Sky. Det viser stjerne­billedet jom­fruen. Og der er et sted lige mellem kvin­dens ben, som er halvt til­dækket med en sort firkant. Hvad er det vi ikke må se?

Jerry viser billedet her.

Og zoomer ind her.

Hvad er dette?

Jerry Toney viser et bil­lede, som han har taget af det tid­ligere. Dette er, hvad der er er halvt til­dækket på og af Google Sky, for at vi ikke må se det. Det er mellem kvin­dens ben på stjerne­bil­ledet. Jerry er ikke sikker på, hvad han skal tage af det, men han kan kun læse skriften igen fra Åb. 12.3. Om den store ild­røde drage med 7 hoveder og 10 horn og 7 kroner på sine hoveder.

Dette er NWO som kommer på plads. Og Jerry læser Luk. 21.26 (15:27) igen. Mænds hjerter svigter dem af frygt, seende på de ting der kommer over jorden, for himlens kræfter skal rystes. Lyt om­hyg­geligt for nu kommer det vig­tigste budskab:

Det er på tide, at du kommer i gang med din om­ven­delse og van­drer i den rette nåde. Jerry citerer igen Titus 2.11-14. For vi kan ikke sidde ved to borde. “Ingen kan tjene to herrer“.

Grundpillen i Jerrys tjeneste

Tit. 2.11-14: 11 Thi Guds nåde blev åben­­baret til frelse for alle men­nesker 12. og op­drager os til at sige nej til ugude­lighed og verdslige begær­inger og leve be­sindigt og ret­skaf­fent og gud­frygtigt i den nu­værende verden 13. i for­vent­ning om det salige håb og den store Guds og vor frelsers Jesu Kristi herlige til­syne­komst, 14. han, som hengav sig selv for os for at løskøbe os fra al vor lov­løshed og rense sig et ejen­doms­folk, der er ivrigt efter at gøre gode ger­ninger. 

Dette er den eneste nåde, som kan frelse dig!

Hvis du vil have frelse, så må du vandre i den nåde.

Se mine sider om:

Guds sande nåde

På næste side kan du se “Mine kom­men­tarer” til Jerrys ud­sen­delse.