Den sidste trompets betydning

Udtrykket “den sidste trompet” står i 1. Kor. 15.51-52: 51. Se, jeg siger jer en hem­me­lighed: vi skal ikke alle hen­sove, men vi skal alle for­vandles, 52. i et nu, i et øjeblik, når den sidste basun lyder; thi basunen skal lyde, og de døde skal opstå ufor­kræn­kelige, og da skal vi for­vandles.

Husk

Vi er ganske enkelt nødt til at huske, at Guds ord er skrevet af jøder og for det meste også til jøder. Se siden: “Guds ord er skrevet . . .“. Ud­trykket: “Den sidste basun”, som er det samme som “den sidste trompet”, og det er den sidste trompet, som lyder på trom­­pe­t­ernes fest. Det kan du læse mere om andre steder på nettet. F.eks. på denne side fra “De vise skal forstå” om “Den sidste trompet” af 100 basun­stød på trom­pe­ternes fest.

Vi læste om den sidste trompet i 1. Kor. 15.51-52. Og jeg har skrevet en side om “My­steriet af­sløret“.

Stor betydning

Det har altså meget stor betydning at vi ser og forstår, hvad udtrykket “den sidste basun” hen­viser til. Det ved og forstår jøderne, fordi de er jøder og er vokset om med at lære disse ting. Men det ved vi hedninger altså bare ikke, fordi ingen for­tæller os det. Vi er ganske enkelt nødt til at se og forstå Guds ord, som en jøde ville forstå det, for at få den sande me­ning ud af tingene.

Trompeternes fest

Du må selvfølgelig selv bestemme, hvordan du vælger at se og forstå Guds ord. Men det er min hold­ning til den ting. At Guds ord betyder det, som er naturligt for jøder, at det betyder. At “den sidste basun” hen­viser til trom­pe­ternes fest, som af­slutter Rosh Ha­Shanah hvert år d. 1. dag i den 7. måned. Det har meget stor be­tydning for os, som lever nu i den sidste endetid. Fordi . . . når den sidste basun lyder; thi basunen skal lyde, og de døde skal opstå ufor­kræn­kelige, og da skal vi for­vandles.

Så vidt jeg forstår, så kalder de den dag, som slutter med den sidste basun for d. 1. dag i den 7. måned. Det er ikke helt logisk for mig, men jeg har ikke kunnet finde ud af, hvad der er det rigtige. Fordi den markerer, at nu begynder det nye år. Efter min logik skulle det være den dag, som begynder når basunen lyder, der skulle være d. 1. dag i den 7. måned. Men det vigtigste er det, som kan følge efter.

Bortrykkelsen