Den store trængsel – Mark Biltz

Hvornår begynder trængs­len? Det er Mark der spørger i denne video, fra d. 22. maj 2021: Hvornår begynder trængslen? Hvor befinder vi os i den bi­belske ka­­lender? (Hvilken tid er det?) – When will the TRI­BU­LATION begin? Where are we on the BIB­LICAL Calender? (What Time is it?) – 1:05:10

D. 21. juli 2021 spørger han: Kan trængslen begynde næste år? Er de kinesiske ny­tårs­sym­boler paral­lelle med åben­baringer? – Could the tri­bu­lation begin next year? Do the Chinese New Year symbols parallel reve­lations? – 52:27

7-års cyklussen 2015-2022

De røde pile henviser til Rosh HaShanah, som er trom­pet­festen, hvor jøderne har nytår. Billedet – Rosh Ha­Shanah – 2015-2022 – herfra.

Hvilken tid er det?

Mark spørger her (3:06): Hvilken tid er det?