Den tristeste dag

i jødernes historie


Ved du hvilken dag, der er den tris­teste dag i jø­dernes historie? Det er Tisha B’Av, som er den 9. dag i den 5. må­ned, som hedder Av.

På den dag, Tisha B’Av, har jøderne to gange op­levet at deres tempel blev ødelagt. Jeg har her (med deepl) oversat noget fra Chabad’ side om Tisha B’Av. Jeg har bare erstattet “vores” med “deres”.


Citat om Tisha B’Av

fra Chabad.org

1313 FVT: Spio­nerne vendte tilbage fra det for­jættede land med skræm­mende rap­porter, og israe­lit­terne tøvede med ud­sigten til at komme ind i landet. Gud bestemte, at de derfor skulle vandre i ørkenen i 40 år. Læs mere.

Begge de hellige templer i Jer­u­salem blev ødelagt på denne dato. Det første tempel blev brændt af baby­lo­ni­erne i 423 f.v.t. (læs mere), og det andet tempel faldt for ro­merne i 70 e.v.t. (læs mere), hvilket ud­løste en periode med lidelser, som deres nation aldrig er kommet sig helt over. [Der er flere for­skel­lige årstal for øde­læg­gelsen af det første tempel.]

Bar Kochba-op­standen mod ro­merne i 133 e.Kr. endte med et nederlag: Jøderne i Betar blev slagtet den 9. Av, og tempel­bjerget blev pløjet et år senere på samme dato. Læs mere.

Senere i deres historie skete der mange flere tra­gedier på denne dag, bl.a. ud­vis­ningen af Englands jøder i 1290 og for­vis­ningen af alle jøder fra Spa­nien i 1492. Læs mere.

Mere: Hvad skete der på Tisha B’Av? – (Citatslut.)


Her kan du se – Bibelkoden om Tisha B’Av