Deprimeret?

Hvad vil det sige at være de­pri­me­ret? Ordbogen beskriver det som en læn­ge­re­var­en­de tilstand med ned­trykt­hed, sørg­mo­dig­hed, mangel på initiativ, uro og angst. Det er det samme som tung­sin­dig­hed og melankoli, at være trist til mode. Den be­skri­vel­se er meget be­skriv­en­de, synes jeg. Jeg vil tilføje, at det er som at leve i mørke og iso­la­ti­on. For nogle men­nes­ker bliver det som et helvede. Det er bare ikke til at holde ud.

Indledning

Er du de­pri­me­ret? Så har du det ikke godt, det ved jeg. Nu er der selvfølgelig meget forskel på de­pres­si­on. Det er muligt at være mere eller mindre de­pri­me­ret. Jeg er ikke psykolog eller psykiater. Jeg har heller ikke nogen form for ud­dan­nel­se inden for det område. Men jeg har selv prøvet at være de­pri­me­ret. Ikke bare en kort tid. Hvor længe ved jeg ikke, det er mange år siden nu. Men jeg kender de­pres­si­on­ens mørke. Jeg skriver det for at fortælle, at jeg altså taler af erfaring og ikke ud fra tillært teori.

Jeg er ikke spor de­pri­me­ret mere. Og jeg har heller ikke været det i mange år. Og jeg har aldrig fået eller taget medicin for det. Ud over Guds medicin – som er Guds ord.

Til dig, som lider og har ondt i sjælen.

Lever du i mørket?

Er det muligt at være dybt de­pri­me­ret uden at opleve, at man lever i et mørke? Det ved jeg ikke, men jeg tror det ikke. Gud er lys, og der er slet ikke noget mørke i ham. Så det første for at kunne blive fri af de­pres­si­on­en er at leve i lyset. Forstået på den måde at, hvis ikke du tror på Jesus, så må det være det første at gøre. Den bedste måde at få mørket fjernet på er – ved at tænde lyset!

Djævelen tilhører mørkets rige. Gud er lys! Derfor er det om at skifte “far”. Så længe vi ikke er blevet det, som Bibelen kalder at blive født på ny og dermed få Gud som vores Far, så har vi Djævelen til “far”. Når vi bliver født på ny, bliver vi født af Gud og bliver dermed et Guds barn og overflytter fra mørkets riget til lysets rige. Har du brug for at læse mere om, hvordan man kan blive frelst, kan du gøre det her.

Selvfølgelig kan mennesker komme fri af deres depression, selvom de ikke tror på Jesus med undtagelse af, hvis det skyldes åndsmagter. Men de gode råd, jeg her vil give videre, har med Guds ord at gøre. Og der er  åndelige love i Guds ord, som vi ikke kan benytte uden at være et Guds barn. Jeg er klar over, at men­nes­ker, som tror på Jesus, også kan blive de­pri­me­ret.

Depressionens årsag

Jeg ved ikke, om en de­pres­si­on kan falde ned som “lyn fra en klar himmel”. Det mest normale er vel, at det kommer snigende, eller det kan selvfølgelig også skyldes en trau­ma­tisk oplevelse.

Jeg er af den over­be­vis­ning, at alt har en årsag. Det er ikke altid vi kan finde årsagen eller få årsagen at vide, men kan vi finde årsagen, så er det nemmest at komme problemet til livs. Om det er muligt at blive de­pri­me­ret, uden at det har noget med mørkets rige at gøre, det ved jeg ikke. Det har jeg meget svært ved at forestille mig, med mindre de­pres­si­on­en udelukkende skyldes fysiske mangler.


Man kan blive de­pri­me­ret af at meditere på de forkerte ting!


Psykiatere tror jo ikke nød­ven­dig­vis på Gud og ser det vel derfor heller ikke som angreb fra mørkets rige. Men det kan det nu godt være. Om depression ude­luk­ken­de kan skyldes naturlig sygdom, kan jeg ikke udtale mig om. Der findes livs­vig­ti­ge nær­ings­stof­fer, som vort legeme har brug for. Jeg har læst, at der er nogle af disse stoffer, som hvis vi mangler dem, så kan det føre til depression.

At mene at en depression udelukkende skyldes fysisk sygdom kan være en måde at fritage men­nes­ket for skyld. Et men­nes­ke kan vel ikke gøre for, at det blev syg? Hvis vi har gjort noget forkert, og de­pres­si­on­en er en følge deraf, så må vi tage ansvaret for det, som er gjort forkert, for at komme videre. Så er det uanset, om det skyldes fysiske eller psykiske årsager eller begge dele. Her kan du læse mere om de­pres­si­on­ens årsag.

Tag ansvar 

Jeg tror, at det er meget nødvendig, at vi tager ansvar for vore liv. Forstået sådan at har vi gjort noget forkert, som kan være årsagen til, at de­pres­si­on­en er kommet, så må vi gøre noget for at komme ud af den igen. Har vi gjort noget forkert, så må vi bede Gud om tilgivelse. Synd kan jo altid åbne en dør for Djævelen. Derfor er det jo også så nødvendig hurtigst muligt at få lukket sådan en dør.

Når der kommer de­pres­si­on, så er der jo en årsag til, at det er kommet. Men jeg tror nu, at der tit må have været en åben dør, som mørket kan trænge ind af. Djævelen er ond. Han ønsker kun at gøre mennesker ondt. Og han ønsker selvfølgelig mest af alt at gøre Guds børn ondt. De, som tjener Herren, vil han jo gerne få stoppet. De­pres­si­on er en mulighed.

Luk døren! 

For at kunne lukke en dør, så er det jo nødvendigt at vide, hvilken dør der står åben. Jeg tror, som sagt, at der må være en årsag, for at en af Djæ­ve­lens medhjælpere kan trænge ind i vore liv. Alle men­nes­ker kan jo blive udsat for et angreb. Derfor er det jo også, at vi får at vide i Efes. 6, at vi skal tage Guds fulde rustning på. Det er godt at dække sig med Jesu blod, at takke Gud for Jesu blods beskyttelse over vore liv og over andres liv. Det er også godt at takke for englevagt. Takke Gud for at vi har englevagt og beskyttelse.

Hvis ikke vi ved, hvilken dør som står åben, så har vi jo lov at bede Gud vise os, hvad årsagen er. Er det et angreb fra fjenden, så må vi stå det imod i Jesu navn. I Efes. 4.27 får vi at vide, at vi ikke skal give Djæ­ve­len råderum. Det er jo, fordi det er muligt at komme til at give ham råderum i vore liv. Her kan du læse om åbne døre for Djæ­ve­len. Det kan jo nemt være ubevidst, vi kommer til det.

Guds fulde rustning

I Efes. 6 kan vi læse om Guds fulde rustning. 13. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I må kunne stå imod på den onde dag . . . En dag med depression er en ond dag. Det er vigtigt, at vi altid er iklædt Guds fulde rustning, for vi ved ikke, hvornår den onde dag kommer til os. Det er så vigtigt, at vi er iklædt Guds fulde rustning. Så vi kan holde stand mod Djævelens snigløb og stå imod på den onde dag.

Tænk gode tanker

Vi bør tænke gode tanker. Lad os læse, hvad der står i Fil. 4.4-8: 4. Glæd jer altid i Herren; jeg siger igen: glæd jer! 5. Lad alle mennesker mærke, at I har et mildt sind! Herren er nær! 6. Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud, idet I beder og bønfalder under taksigelse; 7. så skal Guds fred, som overgår al forstand, bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus. 8. I øvrigt, brødre! alt, hvad der er sandt, hvad der er sømmeligt, hvad der er retskaffent, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt lov, al dyd og alt, hvad der er ros værd: det skal I have i tanke!

Her opfordres vi til altid at glæde os i Herren. Gør vi det, så bliver vi ikke de­pri­me­re­de. Kan man være glad og deprimeret på én gang? Nej – vel! Vi skal ikke være be­kym­re­de for noget. Be­kym­ring­er stjæler glæden og friheden. De er “negativ tro” i funktion. Troen skaber, hvad den nævner. (Se Mark. 11.22-24) Så tal ikke negative ord. Vi må tale med Gud om alle ting. Bede med taksigelser. Når vi gør det, vil Guds fred bevare vores hjerter og tanker i Kristus Jesus. Herefter opfordres vi til at tænke på gode ting.

Negative tanker og nederlags tanker kan nemt føre til de­pres­si­on. Begynder vi så også at tygge drøv på Djævelens løgne og tro på dem, så er der lagt en grund for de­pres­si­on. Tænk positivt! Tænk, som Guds ord siger, vi bør gøre.

Fortsættelse følger på disse sider

Har du læst siden med de­pres­si­on­ens årsag?
Har du læst om de åbne døre for Djæ­ve­len?
Har du fået lukket dørene for Djævelen?
Har du læst om Guds fulde rustning?
Så kan du fortsætte med siden hjælp til de deprimerede.