Det 4. dyr


Og videre skuede jeg i natte­syn­erne, og se, der var et fjerde dyr, fryg­te­ligt, skræk­ke­ligt og umå­delig stærkt; det havde store jern­tænder, åd og knuste, og hvad der lev­nedes, trampede det ned med fød­derne. Det var for­skel­ligt fra alle de tid­ligere dyr og have ti horn.

Dan. 7.7


Engelsk oversættelse

Deres engelske oversættelse ved det hebraiske

Dan. 7.7: After this saw I in visions night the and behold a beast fourth dreadful (1763) and ter­rible (574) and strong (8624) excee­dingly (3493) and teeth Iron (et ord er fejl­over­sat?) it had huge (7260) it was de­vou­ring (339) and brea­king in pieces (1855) and re­sidue the (7606) with its feet tramp­ling (7512) and it dif­ferent (8133) from all beasts the that before it and horn ten it had.

Min oversættelse

af deres engelske oversættelse

Dan. 7.7Efter dette så jeg i syner om natten og se et fjerde dyr fryg­telig (1763) og for­fær­delig (574) og meget stærk (8624) vældige (3493) tænder af jern den var enorm, den for­tærede og bræk­kede i stykker og øde­lagde med sine fødder.

Nogle af de hebraiske ords betydning

Du kan se over­sæt­telsen til nogle af de he­bra­iske ord be­tyd­ning i dette vers på sidste side: “Be­tyd­ning af ord­ene“.

Andet

Det var anderledes end alle dyr (står i ental), før/­inden/­tid­ligere. Der står et for­holds­ord til sidst, der ser ud til at hænge på før det og så står der ti horn, men der står ikke, hvad dette for­holds­ord be­tyder. Og der er ikke noget verbum i den sidste del. Så der må være noget under­for­stået.

Mit bud på oversættelse

ud fra de hebraiske ord betydning

Dan. 7.7Efter dette så jeg i syner om natten og se et fjerde dyr: fryg­te­ligt og for­fær­deligt og meget stærkt over­gående og med væl­digeenorme tænder af jern for­tæ­rende og bræk­kende i stykker og resten tram­pende ned, og det var ander­ledes end alle dyr som [var] før det med 10 horn.

Det er jo virkelig svært at over­sætte fra et sprog, når jeg ikke kender deres gram­ma­tiske former. Men jeg kan da se, hvad ordene be­tyder og delvis hvilke former, de står i.

På næste side har jeg samlet oplysningerne:
Om “Det 4. dyr” i Dan. 7.7