Det 6. segl


Og jeg så Lammet bryde det sjette segl; da kom der et stort jordskælv, og solen blev sort som en sørgedragt, og hele månen blev som blod. 

Åb. 6.12


Oversat fra græsk

Åb. 6.12: Og jeg så da han åbnede det 6. segl, og se, et stort jord­skælv skete, og solen blev sort som sæk­ke­lærred lavet af hår, og månen blev ligesom blod, (13) og him­melens stjerner faldt til jorden, som et figen­træ kaster sine umodne frugter, på grund af det rystes af stærk vind; (14) og himmel fejes til side lige­som en bog­rulle rulles sammen, og et­hvert bjerg og ø blev flyttet væk fra deres steder.

(15) Og jordens konger, og de vig­tigste mænd, og de rige, og de mili­tære øver­ster, og de mæg­tige, og en­hver træl og en­hver fri gemte sig i hu­lerne og i bjerg­enes kløfter,  (16) og de siger til bjergene og klip­perne, fald ned over os og skjul os, fra hans ansigt som sidder på tronen, og fra Lam­mets vrede; (17) fordi hans den store vredens dag var kommet, hvem vil da være i stand til at stå?

Åb. 6.17 – Sætningens led: var kommet er ud­sagns­leddet, dagen er grund­leddet, den store er til­lægs­led til dagen, vredens står i eje­fald og hører til dagen, hans er et per­son­ligt sted­ord og hører til vredens. (Jeg bruger Textus Re­ceptus som grund­tekst. Andre grund­tekster skriver deres.) – Om det er Gud eller Lammet, der hen­vises til med hans vides ikke, men det er nok Lam­mets, for der står i verset før fra Lam­mets vrede. Det er Lam­mets, Jesu, den store vredens dag.

Jesu genkomst

Ud fra de op­lys­ninger vi har fra “ende­tidens hjør­ne­sten” det sikre ud­gangs­punkt med “Jesu gen­komst på Olie­bjerget“, så kan der ikke være nogen tvivl om, at de be­giv­en­heder, der er be­skrevet her efter åb­ningen af det 6. segl, er de samme som vil ske i for­bin­delse med Jesu gen­komst til Olie­bjerget. Kan du også se, hvad det be­tyder? Det be­tyder, at Jesu gen­komst til Olie­bjerget vil finde sted efter åb­ningen af det 6. segl; efter­fulgt af Guds vrede. Hvilket også har­mo­nerer med op­lys­ninger andre steder i Guds ord.

Her i Åb. 6 får vi bare endnu mere in­for­ma­tion om den tid. Der vil komme et stort jord­skælv. Solen bliver sort. Månen bliver som blod og him­me­lens stjerner vil blive kastet ned på jorden. Himlen vil blive fejet til side som en bog­rulle, der rulles sammen. Og alle bjerge og øer vil blive flyttet væk fra deres steder. Her kommer Guds og Lam­mets vredes dag.

En stor dag, hvor Gud HERREN YHVH og Jesus ud­­øser deres vrede over men­­­nesker. Hvad har de men­­­nesker gjort, siden Gud bliver så vred på dem? Det kan du se mere om på siderne: “Gud samler alle hed­ninge­folk” før “HER­RENS store og fryg­te­lige dag” som er “Den store vredens dag“.


Inaktive link

Hvis der er link, der ikke virker endnu, så er det fordi siden ikke er færdig og lagt ud endnu. Jeg kan jo ikke lægge alt ud på en gang. Jeg lægger siderne ud efter­hånden, som de bliver færdige.