Det kommende jubelår

I videoen her fortæller Mark Biltz om jubel-årene: High­light: “The jubilee year; it’s all lining up for the end!” (he meant Elul 25, not Sept. 25) – Højde­punkt: “Jubel-året; det hele er på vej mod enden!” (han mente 25. Elul, ikke 25. september). – Klip fra d. 17. sep­tember 2022: Budskab d. 17. sep­tember 2022: Ki Tavo (når du kommer ind) – *Message* Sep­tember 17, 2022: Ki Tavo (when you come in).

Hvis vi har 5782 i 2021/2022

Vi fejrer det 118 jubel-år til Yom Kippur, og vi går ind i den 119 jubel-års cyklus til Rosh Ha­Shanah her i 2022. Og dette jubel-år er det 77. jubel-år siden Abraham blev født. Det 70-års jubel-år siden midten af israe­lit­ternes ud­van­dring. Selve ud­van­dringen varede 115 år, så det er fra midt­punktet. Det er det 50. jubel-år siden tem­plets øde­læg­gelse.

Og det er under for­ud­sæt­ning af, at vi nu har 5783 her i 2022/23.