Det kommende polskifte

Her er det Brent Miller, der for­tæller til Gary Stearman i ud­sen­delsen d. 1. sep­tember 2015 – Brent Miller: The Coming Pole Shift – Brent Miller: Det kom­mende pols­kifte (28:30) – Ud­sen­delsen er så god, så jeg over­satte alt (und­tagen rekla­merne) med deepl. Over­tekst­erne har jeg indsat. Den er jo yderst ak­tuel.

Indholdet

Side  1 – Indledning –
Side  2 – I Noas dage
Side  3 – Regnbuen
Side  4 – Katastrofer
Side  5 – De skjulte fund
Side  6 – Polskifte
Side  7 – Tiden
Side  8 – Guds orden
Side  9 – Næste udsendelse

Denne tekst står under videoen:

Jorden vil slingre

Der er en underlig pas­sage i Esajas’ Bog 24.20, hvor der står: “Jorden skal slingre frem og tilbage som en dranker.” Hvad betyder det helt præcist? Inge­nuity Films’ med­pro­ducent, Brent Miller sr., pro­du­centen af The Final Pro­phecies (de sidste pro­fe­tier) og Deco­ding the Future (af­kod­ning af frem­tiden) DVD’erne, fore­slår et frem­ti­digt geo­gra­fisk pol­skifte, hvor kaos hersker, og bjerge falder i havet.

Trængselstid! Han forbinder også dette med pas­sagen, der siger: “Ingen kender dagen eller timen,” hvilket an­tyder en mulig æn­dring i tider og års­tider. Jeg har hørt Brent prædike dette budskab før og har set folk gå ud og ryste på hovedet i vantro. De har aldrig hørt noget lignende før!


Underteksterne fra videoen:

Indledning

(0:01Gary Stearman: Hello, jeg hedder Gary Stear­man. Du ved, at mange emner i Bi­belen anses for at være for svære at forstå. Blandt dem er Johannes’ Åben­baring. Måske jordens geo­lo­giske hi­storie. Jeg tror ikke, det er så svært at forstå, hvis man ved, hvor man skal lede.

Og i dag har vi Brent Miller med for at drøfte disse spørgs­mål, og Brent Miller har i øvrigt pro­du­ceret eller med­pro­du­ceret “Decoding the Future” (af­kod­ning af frem­tiden), som er et studie i Johannes’ Åben­baring. Men Brent, når du stu­derer Jo­hannes’ Åben­baring, fører det dig faktisk til­bage gennem hele Bibelen. Ikke sandt? Brent Miller: Sandt, sandt. Jo­hannes’ Åben­baring er kul­mi­na­tionen på hele Bibelen. Den hænger smukt sammen med Første Mosebog.

Fortsætter næste side med:
I Noas dage