DFF

DFF er forkortelse for Dan­marks Frie Fjern­syn. Det er en tv-kanal, som for­tæller noget af det, som de fleste tra­di­tionelle medier ikke vil for­tælle. – Her kommer du til for­siden af –

Danmarks Frie Fjernsyn

I denne første ud­sen­delse for­tæller for­mand Søren Vente­godt om for­eningen Dan­marks Frie Fjern­syn.

Om DFF


Rumble

Her kan du se en del af pro­gram­merne fra Danmarks Frie Fjern­syn på –

Rumble

I samtale med . . .

I disse udsendelser er der et par men­nesker, der snakker sammen om for­skellige ting. Men corona bliver omtalt i dem alle. På siderne kan du se en liste over, hvad ud­sen­del­serne inde­holder. – Se en liste over disse ud­sen­del­ser på DFF her:

I samtale med . . .


Ventegodt om . . .

I disse ud­sen­delser for­tæller læge Søren Vente­godt om for­skellige ting. 1. De men­neskelige behov og Maslows Behovs­pyra­mide. – 2. Livs­kvalitet teorien. – 3. Om OOC rets­sagerne. – 4. Om PCR testen. – Liste og links til disse ud­sen­delser på DFF her:

Ventegodt om . . .


Verdenssituationen

De skriver: “Verdenssituationen – et program med dyb og ærlig snak om verden, i hyggelig og venlig atmosfære, med rigtig SAMTALE i sofaen”. – Liste og links til disse ud­sen­delser på DFF her:

Verdenssituationen