DIVOC I.A. = COVID-19

Jeg fik tilsendt denne artikel af en ven. Den kommer fra den engelske hjemmeside Truth 11 – Sandhed 11 –

Demonic possession DIVOC = COVID


Dæmonisk besættelse DIVOC = COVID

Dylan Eleven | Truth11.com | 22. august 2021

19 | 1 = A | 9 = I | Artificial Intelligence
Kunstig intelligens

Betydningen af navnet DIVOC

DIVOC betydning på hebraisk: besiddelse af en ond­skabs­fuld sjæl og er af hebraisk op­rindelse. | DIVOC betydning på latin: diskret, opdelt, splittet. Udsnit. Flå væk/­åbne/­isolere, øde­lægge/i to.

1 repræsenterer bogstavet A ( første bogstav i alfabetet)
9 repræsenterer bogstavet I (niende bogstav i alfabetet)

1 = A   9 = I = AI eller kunstig intelligens

COVID baglæns er DIVOC = dæmonisk besættelse

Symbolik vil hjælpe dem til deres undergang.


Ikke tilfældigt

Nogle vil måske sige, at dette er nonsens eller en tilfæl­dighed. Det kan det være, men virke­lig­heden er, at alle tegn peger på en folke­mor­derisk øde­læggelse af verdens befolkning ved hjælp af en vaccine, der siges at fjerne vores for­bindelse til Gud, et erklæret mål for de sidste 80 år af vaccine­in­dustrien.

Virkningerne af COVID-vac­cinen er død og øde­læg­gelse af men­nesket eller om­dannelse af men­nesket til en generisk modi­fi­ceret hybrid, der er besat af kunstig intel­ligens, grafen­oxid og hydra-gel, som bog­staveligt talt om­danner men­neskets DNA og kan for­bindes til et trådløst netværk, der kan sende og mod­tage op­lys­ninger som instruk­tioner. Ja, instruk­tioner. De kan bogstaveligt talt for­tælle dine celler, at de skal gøre noget godt eller dårligt for dig og dit helbred, og de kan mani­pulere dine tanker med den samme teknologi.

Det lyder som A I besatte mennesker for mig. Besat som i at blive fortalt, hvad de skal gøre af en ekstern enhed. I dette tilfælde A.I.

Derfor: COVID-19 = DIVOC A.I.

Dæmonisk menneskelig besættelse af kunstig intelligens

COVID-19 er ikke en virus, det er en global psyko­logisk ope­ration, der skal få folk til fri­villigt at mutere til noget, der ikke har kontrol over deres egen krop, eller blive dræbt af et giftigt skud.