DIVOC I.A. = COVID-19

Jeg fik tilsendt denne artikel af en ven. Den kommer fra den engelske hjemmeside Truth 11 – Sandhed 11 –

Demonic possession DIVOC = COVID


Dæmonisk besættelse DIVOC = COVID

Dylan Eleven | Truth11.com | 22. august 2021

19 | 1 = A | 9 = I | Artificial Intelligence
Kunstig intelligens

Betydningen af navnet DIVOC

DIVOC betydning på hebraisk: besiddelse af en ond­skabs­fuld sjæl og er af hebraisk op­rindelse. | DIVOC betydning på latin: diskret, opdelt, splittet. Udsnit. Flå væk/­åbne/­isolere, øde­lægge/i to.

1 repræsenterer bogstavet A ( første bogstav i alfabetet)
9 repræsenterer bogstavet I (niende bogstav i alfabetet)

1 = A   9 = I = AI eller kunstig intelligens

COVID baglæns er DIVOC = dæmonisk besættelse

Symbolik vil hjælpe dem til deres undergang.


Ikke tilfældigt

Nogle vil måske sige, at dette er nonsens eller en tilfæl­dighed. Det kan det være, men virke­lig­heden er, at alle tegn peger på en folke­mor­derisk øde­læggelse af verdens befolkning ved hjælp af en vaccine, der siges at fjerne vores for­bindelse til Gud, et erklæret mål for de sidste 80 år af vaccine­in­dustrien.

Virkningerne af COVID-vac­cinen er død og øde­læg­gelse af men­nesket eller om­dannelse af men­nesket til en generisk modi­fi­ceret hybrid, der er besat af kunstig intel­ligens, grafen­oxid og hydra-gel, som bog­staveligt talt om­danner men­neskets DNA og kan for­bindes til et trådløst netværk, der kan sende og mod­tage op­lys­ninger som instruk­tioner. Ja, instruk­tioner. De kan bogstaveligt talt for­tælle dine celler, at de skal gøre noget godt eller dårligt for dig og dit helbred, og de kan mani­pulere dine tanker med den samme teknologi.

Det lyder som A I besatte mennesker for mig. Besat som i at blive fortalt, hvad de skal gøre af en ekstern enhed. I dette tilfælde A.I.

Derfor: COVID-19 = DIVOC A.I.

Dæmonisk menneskelig besættelse af kunstig intelligens

COVID-19 er ikke en virus, det er en global psyko­logisk ope­ration, der skal få folk til fri­villigt at mutere til noget, der ikke har kontrol over deres egen krop, eller blive dræbt af et giftigt skud.

Citatslut.


Kommentarer til DIVOC

Jeg fandt følgende kommen­tarer til DIVOC:

De­fi­ni­tions“: Divoc er et udtryk, der er afledt af det hebra­iske ord “dybbuk”, som er en ond ånd, der kan be­sætte andre væsener, og som menes at være de dødes lidende sjæl. Dybbuk er sjælen af en ond person, hvis sjæl ønsker at undgå straffen og for­søger at blive i denne dimen­sion ved at be­sætte en anden krop. – Dybbuks menes at besætte dårligt ud­viklede væsener.

Etymologi: Dybbuk, stammer fra det hebraiske ord evil דִּיבּוּק dibbūq, der betyder “den handling at holde fast” og er en nominel form afledt af verbet דָּבַק dāḇaq “at klæbe fast” eller “klamre sig fast”.

Jewish.shop: “Hvad betyder Divoc på hebraisk?” fra d. 4. januar 2022.