Dr. Jane Ruby

Dr. Jane Ruby har en hjemme­side (engelsk). Der ligger hendes vidnes­byrd om, at hun har haft COVID-19. Hun var syg og over­levede. Men hun blev nægtet at få den medicin, som var livs­nød­vendig for hende for at overleve.

Læs selv hendes vidnesbyrd.

Dr. Jane Rubys vidnesbyrd


Magnetisme

I denne engelske video, fortæller dr. Jane Ruby om men­nesker, der er blevet mag­ne­tiske efter vacci­nation med mRNA COVID-vaccine. – Dr. Ruby: Mag­ne­tisme til­sættes bevidst i mRNA sprøjter – Ad­varsels-mærke: Ikke til brug i men­nesker. Lagt ud juni 2021 – 15 min.

Millioner finder ud af, at mag­neter nu klæber fast til dem efter denne mRNA-gift­ind­sprøjt­ning. Hør, hvad der med vilje bliver puttet ind i deres kroppe og kommer ind i hver eneste celle. Dette er en for­bryd­else mod men­nes­ke­heden (down­load pdf “Nürn­berg 2“), hvilket vil føre til kata­strofale døds­fald i hele verden. Hospi­ta­lerne fyldes ikke med COVID-pati­enter, men med men­nesker, der lider af for­fær­delige bi­virk­ninger af sprøjten. – Kommer fra “Wil Paranormal“.