Dr. Joseph Mercola – oversigt

Dr. Joseph Mer­colas eng­elske hjemme­side Mercola.  Artik­lerne bliver slettet igen efter 48 timer. Hvorfor kan du se her. Derfor kan jeg heller ikke linke til hans artikler på hans hjem­me­side. – Her er en oversigt over op­lys­ninger fra dr. Joseph Mercola, som jeg har lagt ud. – Disse er: De engelske PDF-filer af dr. Joseph Mercola

Oversigten

Dr. Joseph Mercola – 

30-05-2021
Mulige COVID-vaccine skader

20-08-2021
Hvordan mRNA-vaccinen påvirker cellerne

22-08-2021 
COVID-sprøjte virkningikke færdig endnu
Microbiologist Explains COVID Jab Effects

21-09-2021
Ondskab på højeste niveau – 

30-01-2022
Planen om at mærke os til den nye verdensordens slavesystem:
The Plan to Tag Us for the New World Order Slave System

06-02-2022 – med Stephanie Seneff, ph.d.
COVID-19 vacciner undertrykker immunsystemet
How COVID Shots Suppress Your Immune System

15-03-2022
Globalisterne sigter mod at overtage sundhedssystemerne verden over:
Globalists Aim to Take Over Health Systems Worldwide

15-03-2022
Ni ud af ti COVID-dødsfald er vaccinerede personer:
Nine in 10 COVID Deaths Are in Vaccinated People

16-03-2022
Den transhumanistiske dagsordenikke færdig endnu
Hvad du har brug for at vide om den transhumanistiske dagsorden:
What You Need to Know About the Transhumanist Agenda

13-04-2022
Hvorfor ønsker NWO programmerbar valuta?
Hvorfor den nye verdensorden ønsker programmerbar valuta:
Why the New World Order Wants Programmable Currency

28-07-2022 
DARPA, insekter, gal videnskab og os – Analyse af Tessa Lena:
DARPA, Insects, Mad Science, and Us – Nowhere to Hide – Analysis by Tessa Lena

04-09-2022
Finans-‘guru’ afslører finansielt sammenbrud og COVID vaccine data:
Finance ‘Guru’ Reveals Financial Collapse and COVID JabData
Se overblikket: “Finan­sielt sam­men­brud” og sidste af­snit: “Er du for­be­redt?

04-09-2022 
Judy Mikovits foreslår, at retrovirusser spiller en rolle i COVID-19:
Judy Mikovits Suggests Retroviruses Play a Role in COVID-19

24-01-2023
Hurtigt udviklet COVID-19-vaccine – Hvad kan gå galt?
Fast-Tracked COVID-19 Vaccine – What Could Go Wrong?
Mulige udfor­dringer i for­bin­delse med ud­vikling af corona­virus­vaccine – et særligt inter­view med Robert F. Kennedy Jr.:
Possible Challenges in Corona­virus Vaccine Devel­opment – A Special Inter­view With Robert F. Kennedy Jr.
Er SARS-CoV-2 et fremstillet virus – Et særligt interview med Judy Mikovits af dr. Joseph Mercola:
Is SARS-CoV-2 a Manufactured Virus – A Special Interview With Judy Mikovits