Dr. Joseph Mercola

Dr. Joseph Mercola har en engelske hjem­me­side:

Mercola  – Oversigt

Dr. Joseph Mercola er grund­læg­geren af Mercola.com. Han er osteo­patisk læge, best­seller­for­fatter og mod­tager af ad­skillige priser inden for naturlig sund­hed. Hans pri­mære vision er at ændre det moderne helse­mønster ved at give folk et værdi­fuldt hjælpe­middel, der kan hjælpe dem med at tage kontrol over deres helbred. – Se mere på hans side her.

Dr. Joseph Mercola har skrevet en bog sammen med Ronnie Cummins “Sand­heden om COVID-19: Afsløringen af den store nulstilling, lock­downs, vaccine­pas og det nye normale” fra 2021. – Nu kræver ameri­kanske embeds­mænd forbud mod dr. Mercolas bog – engelsk artikel (PDF-fil) fra d. 20. september 2021. Hvorfor vil de forbyde den? – Mit gæt er, fordi den fortæller sand­heden. Og men­nesker må ikke få sand­heden at vide.


Vigtig oplysning! – Dr. Joseph Mercola skriver d. 4. august 2021 – at han sletter alt indhold på sin side igen efter 48 timer. Du kan selv læse hvorfor – her.


Mikrobiolog forklarer COVID sprøjte virkning

Det er en analyse af dr. Joseph Mercola fra d. 22. august 2021. Der lå også en video med et inter­view med dr. Sucharit Bhakdi. Og en PDF-fil med inter­viewet på skrift. – Der er afsnit med: “Hvor effektive er COVID-sprøj­terne?” – Det må da være rart at vide for dem, der har valgt at tage dem. – Afskrift af artiklen her – (den er ikke færdig endnu.)

COVID sprøjte virkning

“Hvilken form for beskyttelse giver COVID-sprøj­terne?” Ud over at give en ubetydelig beskyt­telse i for­hold til din abso­lutte risiko­re­duktion er det vigtigt at være op­mærk­som på, at de ikke giver immu­nitet. Det eneste, de kan gøre, er at reducere svær­heds­graden af infek­tions­symp­to­merne. Ifølge Bhakdi fejler de selv på dette punkt: “De viste absolut nul (fordele i de kliniske forsøg),” siger han. “Det er det latterlige. Folk forstår ikke, at de bliver snydt og er blevet snydt hele tiden.”


Spike-protein beskadiger blodkarceller

Her er en PDF-fil med en analyse af dr. Joseph Mercola fra d. 25. maj 2021. Jeg kan ikke finde den på Mer­colas hjemme­side (fordi den er blevet slettet), men den ligger på siden her. – Den handler om, hvordan spike-protein beska­diger blod­karenes celler.

Hvordan mRNA-vaccinen påvirker cellerne

Der lå også en video, som viste, hvordan mRNA-vaccinen påvirker cellerne. – Blod­prop­­dan­nelse med mRNA-vacciner er “uund­gåelig”. – Spike-proteinet i vac­cinen kan føre til ud­vikling af flere små blod­propper, fordi det bliver en del af celle­væggen i dit vasku­lære endotel ; disse celler skal være glatte, så dit blod flyder jævnt, men spike-pro­teinet betyder, at der er “spidse stykker, der stikker ud”. – 62 % af nyligt vac­ci­nerede patienter har tegn på koagu­lation (størkning). – Spike-protein skader men­nes­kelige celler. – Artikel af dr. Joseph Mercola fra d. 20. august 2021.

Cellerne påvirkes af mRNA-vaccine


COVID’ oprindelse

Kinesisk overfald afslører COVID-oprindelse. – Artikel ind­sendt af – – d. 24. oktober 2021 til Tech­no­cracy News. – Artiklen er oversat til dansk på siden.

Ondskab

Her er en oversat artikel fra dr. Joseph Mercola hjemme­side fra d. 21. sep­tember: HHS Whistle­­blower: Dette er ”Ondskab på højeste niveau”.