Dyret


Dyret

Dyret . . . står omtalt 43 gange i Åben­bar­ingen i disse 29 vers:
11: 7;
13: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 17, 18;
14: 9, 11;
15: 2;
16: 2, 10, 13;
17: 3, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17;
19: 19, 20;
20: 4, 10.

Tilbeder Dyret eller Dragen 

Hvad er tilbedelse af Dyret eller Dragen? Det står om­talt i Åb. 13: 4. – Se, hvad det vil sige at til­­bede. – Dyret er ikke Djæ­velen. Dragen er Djæ­velen. Se Åb. 20.2. Hvem eller hvad er så Dyret? Se, hvad jeg tænker om det, på næste side (link i bunden af siden).

Dyrets mærke

Hvad er dyrets mærke? Det står omtalt i Åb. 13: 16 + 17, 16: 2 og 19: ­20. Det er et mærke, som skal bruges til handel. For der står, at ingen kan købe eller sælge uden den, der har mærket. Åb. 13.17: Og så at ikke nogen kunne købe eller sælge, hvis ikke [uden] den havende mærket eller Dyrets navn eller dets navns tal. – Det græske ord for mærke er χάραγμα – charagma (5480). Se “Mærke“.

I Åb. 16.2 står der, at der kom slemme bylder på de men­nesker, der havde Dyrets mærke, og som tilbad dets bil­lede. (Af de COVID-19 vac­ci­nerede men­nesker er der nogle, der har begyndt at få slemme bylder.) – I Åb. 19.20 står der om, at Den falske profet havde gjort tegn (se: Tegn, mirakler og mærker), hvormed han for­førte men­nesker til at tage Dyrets mærke og til­bede dets billede. Men­nesker bliver for­ført til at gøre det, de bliver ikke op­lyst om det før tid. Se: Bedrage med store tegn og undere.

Dyrets navn

Hvad er dyrets navn? Der står ikke, hvad dyrets navn er. Men der står dets navns tal. Dyret har altså et tal. Jeg har grundet en del over, hvad Dyrets navn kan være. Men jeg ved det jo ikke. Så spurgte jeg Far en dag: “Hvad er Dyrets navn”. Nogle få dage efter kom et svar. Jeg var for træt den dag til at blive cho­keret, men jeg blev meget for­undret.

Dyrets navn

Dyrets tal

Hvad er dyrets tal? Det er 666. Det står der klart i Bibelen i Åb. 13: 18. Åb. 13.18: Her er visdom, den havende forstand, han regne Dyrets tal ud. Nemlig et menneskes tal det er, og tallet dets χξς. – Der står disse tre bogstaver. De græske bogstaver har talværdi. Talværdien af disse tre bogstaver: χ [ch] = 600 og ξ [x] = 60 og ς [s] = 6. Det sidste tal er et bogstav, som ikke bruges mere. Det er ikke et sigma ς, det er mere fladtrykt, og det hedder stigma. De har det ikke engang som bogstav i alfabetet mere, så det er ikke muligt at skrive det, men dets talværdi er 6.

Hvis du lægger tallene sammen så får du 666. Hvis du ganger tallene, 600 gange 60 gange 6 så får du 216.000. Se – Har du 144.000 gener? + Dyrets mærke – 600 60 6

Dyrets billede

Hvad er dyrets billede? Det står omtalt i Åb. 13: 14 + 15. Der står ikke, hvad det er; men hvad er Guds billede? Vi er skabt i Guds billede. Gud har sat sin sig­natur sit navn i men­nesker, i vores DNA. Se – Guds navn i vores DNA – Hvad er dyrets billede så? Kan det være om­ska­belse af men­neskers DNA? Så de ikke læn­gere er skabt i Guds billede, men om­skabt i Dyrets bil­lede? – Omskabelse til Dyrets billedeTre strenge i menneskers DNA

Hvad er dyret?